Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Wyszyńskiego ?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przedmiotem obrad był wniosek Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zamościu o ustalenie lokalizacji dla inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego. Planowana inwestycja zakłada budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 5-cio kondygnacyjnych z jednopoziomowym garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą, w efekcie której może powstać 113 lokali mieszkalnych oraz kilka usługowych, w tym jeden przewidziany na siedzibę Spółki.

Działki objęte inwestycją są przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren pod zabudowę wielorodzinna z usługami i TBS mógłby tą inwestycję realizować z pominięciem Rady Miasta, jednak wówczas powstałyby budynki mniejsze, z mniejszą ilością kondygnacji oraz niezbyt atrakcyjne, ze względu na obowiązek zastosowania dachów spadzistych. Ale co, najistotniejsze, budując zgodnie z Planem, udałoby się wygospodarować ok 30% mniejszą ilość mieszkań. Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na lokale w zasobach TBS, Spółka wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o ustalenie lokalizacji dla tej inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej, by móc zrealizować przedsięwzięcie z zastosowaniem 3 odstępstw od Planu, tj. odstąpienie od obowiązku utrzymywania obowiązującej linii zabudowy, możliwość wybudowania budynków z dachem płaskim oraz o 1 metr wyższych niż przewiduje plan. Te 3, wydawać by się mogło drobne odstępstwa pozwoliłyby zagospodarować teren jak najbardziej efektywnie, jak ujął to Zastępca Prezydenta Miasta, pan Piotr Orzechowski, wycisnąć tę działkę jak cytrynę. Niestety, Rada Miasta nie wyraziła na to zgody i pomimo świadomości istnienia deficytu mieszkaniowego w naszym mieście, w sposób szczególny dotykający rodziny słabiej sytuowane, podjęła negatywną uchwałę. W uzasadnieniu usłyszeliśmy m.in., że potrzeby mieszkaniowe w zakresie nowych mieszkań sprzedawanych komercyjnie w naszym mieście są w wystarczającym stopniu zaspokojone, powstaje dużo nowych inwestycji, gdzie każdy kto tego potrzebuje, ma możliwość zakupić mieszkanie. Zarówno wynik uchwały jak i trafność jej uzasadnienia wydają się być co najmniej zaskakujące, żeby nie powiedzieć szokujące. TBS przecież deweloperem nie jest, jest podmiotem, który zgodnie ze swym statutem, realizuje zadania społeczne polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dla osób, których sytuacja materialna nie pozwala na zakup własnego mieszkania.

„Naszym celem jest dobro mieszkańców naszego miasta, podejmowanie działań, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób, których domowy budżet jest niewystarczający na zakup własnego mieszkania, czy najem na warunkach rynkowych. My ze swej strony dołożyliśmy wszelkich starań, by stworzyć taką możliwość, aby zaspokoić te potrzeby w jak największym stopniu i wybudować możliwie najwięcej mieszkań, ponieważ wiemy jak wiele osób i rodzin czeka na najem w naszych zasobach. Ponadto zależy nam, by ten teren, położony w atrakcyjnej lokalizacji, przy głównej ulicy w centrum naszego miasta, obecnie będący nieużytkiem, ożywić i zagospodarować w sposób atrakcyjny, estetyczny i nowoczesny. Ubolewam, że nie spotkało się to z aprobatą Radnych, jednak nie zamierzamy rezygnować z naszych planów i pozbawiać mieszkańców tych możliwości po jednym niepowodzeniu. Planujemy ponownie złożyć wniosek w trybie specustawy, wprowadzimy w nim pewne zmiany i liczymy na to, że tym razem Rada Miasta podejmie korzystną dla mieszkańców uchwałę i będziemy mogli jak najszybciej ruszyć z budową. Cała procedura niestety wydłuży czas realizacji o kilka miesięcy, ale myślę, że są szanse na to, by jeszcze w tym roku, może w trzecim czy czwartym kwartale budowa się rozpoczęła. My w tym kierunku działamy, ale ostateczna decyzja spoczywa w rękach radnych. Jesteśmy dobrej myśli, że tym razem będzie pozytywna, przecież wszystkim nam zależy na dobru naszego Miasta i naszych Mieszkańców” – Prezes Zarządu, Magdalena Godek

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *