Kolejny krok do rozbudowy DK74 między Gorajcem a Szczebrzeszynem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 74 między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Podpisanie umowy z wykonawcą planujemy w czwartym kwartale tego roku.

Przetarg i oferty 

Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym na podstawie wydanej w 2021 r., przez Wojewodę Lubelskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spośród pięciu ofert, jedna zmieściła się w zaplanowanym przez nas budżecie, wynoszącym 125 650 000 zł. Złożyła ją firma Budimex, która zaproponowała, że zrealizuje tę inwestycję za ok. 119,3 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie pierwszych prac planowane jest w IV kwartale tego roku.

  • Budimex – 119 307 629,79 zł
  • Mota Engil Central Europe – 136 320 755 zł
  • Rubau Polska – 138 990 000,11 zł
  • Konsorcjum firm: Unibep (lider), PBI Infrastruktura – 146 948 620,15 zł
  • Strabag – 164 180 586,39 zł

To drugi przetarg na realizację tej inwestycji. Pierwsze postępowanie unieważniliśmy po odrzuceniu trzech złożonych ofert, z uwagi m.in. na niezgodność z warunkami zamówienia (SWZ), rażąco niską cenę oraz niewyrażenie zgody przez część wykonawców na wydłużenie terminu związania z ofertą.

Co powstanie 

Droga zostanie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z realizowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna. Wymieniona zostanie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe.

Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Z kolei na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie (o długości ok. 1,6 km), planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego.

Zmieniamy DK74 

Rozbudowa odcinka Gorajec – Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja jaka będzie realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Zbudowaliśmy już obwodnice Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa.

Pięć nowych obwodnic powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Podpisaliśmy już umowy na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola (w sumie 12 km), a także na budowę obwodnicy Gorajca (6,7 km). Przygotowujemy realizację trzech kolejnych obwodnic: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie ok. 33 km). W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km.   /GDDKiA

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *