Internet jest kluczem – artykuł sponsorowany

 

 

 

 

 

 

„Internet jest kluczem” to projekt , który jest realizowany od 01 września 2014 r. przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS + w Warszawie.

Jego zakończenie zaplanowano na 31 sierpnia 2017 r.

Projekt został uwzględniony w Programie ERASMUS + Edukacja szkolna – Partnerstwa Strategiczne.
Udział w nim biorą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu oraz szkoły w Varese ( Włochy), Armagh ( Wielka Brytania), Usak (Turcja), Rakowski (Bułgaria), Buzescu (Rumunia), Sassari (Sardynia).

Cele projektu to:
– Opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informatyczno – komputerowej w praktyce szkolnej;
– Europejska współpraca w dziedzinie wymiany wiedzy, przykładów dobrej praktyki szkolnej i pedagogicznych strategii stosowanych w nauczaniu informatyki;
– Praca nad poznaniem terminologii, słownictwa i pojęć związanych z technologią informatyczną, poznanie nowych programów komputerowych;
– Motywowanie uczniów do nauki języków obcych, umożliwienie im udziału w zajęciach edukacyjnych w szkołach partnerskich;
– Popularyzacja wśród uczniów idei Unii Europejskiej;
– Poznanie szkół z innych krajów, walorów krajobrazowych oraz atrakcji turystycznych w krajach partnerskich;
– Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
– Umożliwienie uczniom udziału w akcjach promujących ochronę środowiska i recykling;
– Współpraca między nauczycielami na poziomie europejskim,
– Umożliwienie rodzicom udziału w projekcie.

Podczas wyjazdów szkoleniowych i wizyt studyjnych w szkołach partnerskich we Włoszech, Turcji, Irlandii Północnej, Bułgarii i Rumunii uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu poznali:
– nowe systemy edukacyjne;
– organizację pracy szkół w krajach partnerskich;
– nowe komputerowe programy edukacyjne stosowane podczas zajęć edukacyjno- wychowawczych,
– techniki i metody nauczania wykorzystywane podczas zajęć, imprez i przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych;
– życie mieszkańców, kulturę, zwyczaje i obyczaje panujące w poszczególnych krajach.

Realizacja wspólnych zadań w ramach projektu „Internet jest kluczem” wpłynęła na:

– wzbogacenie wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców na temat europejskich krajów i systemów edukacyjnych;
– poprawę umiejętności informatycznych i podniesienie kompetencji językowych wśród uczniów;
– większą aktywność uczniów na zajęciach, umiejętność współpracy w grupach międzynarodowych i otwartość na inicjatywy podejmowane w środowisku lokalnym;
– doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, poznanie ciekawych metod i form pracy;
– nawiązanie międzynarodowych znajomości z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami ze szkół partnerskich;
– poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Projekt współfinansowany przez Miasto Zamość.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
ul. Lwowska 15, 22- 400 Zamość,
tel. 84 6392515, sp2zam@wp.pl, www.sp2.zamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.