Trzecia edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017r.

Zarządy Osiedli przeprowadziły Zebrania Mieszkańców w okresie od 1 lutego do 17 marca 2017r.
We wszystkich zebraniach uczestniczyli radni, wg okręgów wyborczych, dyrektorzy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie ze zgłoszoną tematyką przez przewodniczących Zarządów Osiedli, Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta, Komendant Straży Miejskiej, dzielnicowi oraz przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.
Tematem przewodnim wszystkich Zebrań, na każdym osiedlu był wybór zadania do realizacji w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017r. Ogółem do realizacji w 2017r . zgłoszono 37 wniosków z tego 8 zaopiniowano negatywnie i 29 pozytywnie. Mieszkańcy z 29 wniosków wybrali 16 wniosków po 1 do realizacji w każdym osiedlu Miasta Zamościa.
Ponadto na wszystkich Zebraniach Mieszkańców przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie omówili problematykę przemocy w rodzinie i możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez MCPR.
Mieszkańcy Osiedla Stare Miasto nadali nazwę skwerkowi przy ul. Partyzantów po stronie zlokalizowanego pomnika Batalionów Chłopskich im. Stanisława Mikołajczyka.
Mieszkańcy Osiedla Promyk zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dokonali zmian nazw ulic. Za Zebraniu w dniu 17 lutego br. zmienili nazwę ul. Kpt. Leszczowa na ul.Leszczową oraz na Zebraniu Mieszkańców w dniu 20 marca br. dokonali zmian nazw ulic: Mariana Buczka na Karola Buczka i ul. Małgorzaty Fornalskiej na Franciszka Fornalskiego. Frekwencja na Zebraniach ogółem wyniosła 880 osób i kształtowała się od 19 osób na Osiedlu Partyzantów do 148 osób na Osiedlu Planty. Liczba mieszkańców rosła wprost proporcjonalnie do ilości zgłoszonych zadań na Partyzantów 1 zadanie do 4 zadań na Osiedlu Planty. Do chwili obecnej 11 Zarządów Osiedli przedłożyło dokumentację
z przeprowadzonych Zebrań, wraz z wnioskami do realizacji w liczbie 113, które zostały przekazane przez Biuro Rady Miasta do rozpatrzenia i realizacji .

Newsletter 04/03/2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *