Trzecia edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017r.

Zarządy Osiedli przeprowadziły Zebrania Mieszkańców w okresie od 1 lutego do 17 marca 2017r.
We wszystkich zebraniach uczestniczyli radni, wg okręgów wyborczych, dyrektorzy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie ze zgłoszoną tematyką przez przewodniczących Zarządów Osiedli, Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta, Komendant Straży Miejskiej, dzielnicowi oraz przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.
Tematem przewodnim wszystkich Zebrań, na każdym osiedlu był wybór zadania do realizacji w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017r. Ogółem do realizacji w 2017r . zgłoszono 37 wniosków z tego 8 zaopiniowano negatywnie i 29 pozytywnie. Mieszkańcy z 29 wniosków wybrali 16 wniosków po 1 do realizacji w każdym osiedlu Miasta Zamościa.
Ponadto na wszystkich Zebraniach Mieszkańców przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie omówili problematykę przemocy w rodzinie i możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez MCPR.
Mieszkańcy Osiedla Stare Miasto nadali nazwę skwerkowi przy ul. Partyzantów po stronie zlokalizowanego pomnika Batalionów Chłopskich im. Stanisława Mikołajczyka.
Mieszkańcy Osiedla Promyk zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dokonali zmian nazw ulic. Za Zebraniu w dniu 17 lutego br. zmienili nazwę ul. Kpt. Leszczowa na ul.Leszczową oraz na Zebraniu Mieszkańców w dniu 20 marca br. dokonali zmian nazw ulic: Mariana Buczka na Karola Buczka i ul. Małgorzaty Fornalskiej na Franciszka Fornalskiego. Frekwencja na Zebraniach ogółem wyniosła 880 osób i kształtowała się od 19 osób na Osiedlu Partyzantów do 148 osób na Osiedlu Planty. Liczba mieszkańców rosła wprost proporcjonalnie do ilości zgłoszonych zadań na Partyzantów 1 zadanie do 4 zadań na Osiedlu Planty. Do chwili obecnej 11 Zarządów Osiedli przedłożyło dokumentację
z przeprowadzonych Zebrań, wraz z wnioskami do realizacji w liczbie 113, które zostały przekazane przez Biuro Rady Miasta do rozpatrzenia i realizacji .

Newsletter 04/03/2017

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *