Zamość – Rusza nabór wniosków do wymiany starych systemów grzewczych

Już po raz siódmy mieszkańcy Zamościa będą mogli składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych.

Prezydent Miasta Zamość ogłosił termin naboru wniosków na rok 2022 – będą one przyjmowane w dniach od 7 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu urzędu.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji na 2022 r. wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Informacje o środowisku
→ Wnioski) https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=98&akcja=szczegoly&p2=1717952.

Wysokość dotacji wynosi:
1. osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,
2. wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł
brutto,
3. osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,
4. przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,
5. jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie kosztów obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym, w budynkach, lokalach mieszkalnych lub lokalach użytkowych, polegającą na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych, ale działających i funkcjonujących kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania w postaci:
1. kotła opalanego paliwem gazowym,
2. podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 15 tj. na: zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła, demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła.

Dotychczas udzielono dotacji w wysokości niemal 1,8 mln złotych na wymianę 306 urządzeń. Na dofinansowanie kosztów wymiany starych systemów grzewczych w 2022 r. w budżecie Miasta Zamość zabezpieczono rekordową kwotę 360 tys. złotych. /UM/

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *