Zamość – Rusza nabór wniosków do wymiany starych systemów grzewczych

Już po raz siódmy mieszkańcy Zamościa będą mogli składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych.

Prezydent Miasta Zamość ogłosił termin naboru wniosków na rok 2022 – będą one przyjmowane w dniach od 7 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu urzędu.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji na 2022 r. wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Informacje o środowisku
→ Wnioski) https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=98&akcja=szczegoly&p2=1717952.

Wysokość dotacji wynosi:
1. osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,
2. wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł
brutto,
3. osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,
4. przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,
5. jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie kosztów obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym, w budynkach, lokalach mieszkalnych lub lokalach użytkowych, polegającą na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych, ale działających i funkcjonujących kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania w postaci:
1. kotła opalanego paliwem gazowym,
2. podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 15 tj. na: zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła, demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła.

Dotychczas udzielono dotacji w wysokości niemal 1,8 mln złotych na wymianę 306 urządzeń. Na dofinansowanie kosztów wymiany starych systemów grzewczych w 2022 r. w budżecie Miasta Zamość zabezpieczono rekordową kwotę 360 tys. złotych. /UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *