Informacje

1.Wyjaśnienie

W nawiązaniu do artykułu pt.: „Nasze notowania” opublikowanego w Tygodniku Zamojskim w dniu 27 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk wniósł o umieszczenie sprostowania. Treść sprostowania: „Nieprawdą jest, że „Do tego wszystkiego dodać należy narastające zadłużenie miasta.” Zadłużenie miasta od 3 lat spada. 31.12.2014 r. wynosiło 78 mln 387 tys. zł, zaś na dzień 30 września – 69 mln 937 tys. zł.”

2.Nieodpłatna pomoc prawna

Miejsca w Zamościu gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. :

RADCOWIE PRAWNI

  • ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

poniedziałek, środa, piątek, godz. 8:00-12:00

(budynek MCPR, pok. nr 6)

tel.84 677 56 48

  • ul. Kamienna 20, Zamość

wtorek, czwartek, godz. 15:00-19:00

(budynek Książnicy Zamojskiej, pok. nr 3)

tel. 84 627 11 54 wew. 28

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

ul. Kamienna 20, Zamość,

od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00

(budynek Książnicy Zamojskiej, pok. nr 3)

tel. 84 627 11 54 wew. 28

ADWOKACI

ul. Kamienna 20, Zamość,

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00

(budynek Książnicy Zamojskiej, pok. nr 3)

tel. 84 627 11 54 wew. 28

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • kobiety w ciąży,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Więcej informacji na stronie:

darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W sprawie skarg i wniosków:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

tel. 84 677 24 25 lub e-mail: obywatelski@zamosc.pl

Marek Gajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *