Hejt, cyberprzemoc i mowa nienawiści tematem spotkania policjanta z uczniami

Policjant zamojskiej komendy odwiedził uczniów szkoły w Grabowcu. W czasie spotkania z młodzieżą rozmawiał o zjawisku internetowego hejtu, cyberprzemocy oraz mowie nienawiści. Mówił też o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzi mogą się spotkać w realnym świecie i radził jak ich unikać.

Policjant do spraw profilaktyki z zamojskiej komendy odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Grabowcu. Tematem spotkania z młodzieżą uczącą się w klasach IV – VIII było uświadomienie młodym ludziom, czym jest hejt oraz w jaki sposób to zjawisko narusza prawa człowieka. Policjant przestrzegał uczniów przed wyśmiewaniem czy obrażaniem innych za pomocą środków masowego przekazu wyjaśniając, że w internecie nikt nie jest anonimowy, a zamieszczane przez nas treści mogą zostać łatwo skopiowane i wykorzystywane przez inne osoby. St. asp. Dariusz Kuropatnicki informował uczniów także o konsekwencjach hejtu, w tym odpowiedzialności karnej. Udzielił wskazówek, gdzie szukać pomocy w sytuacji stania się ofiarą takiego zachowania. Radził uczniom, aby o wszelkich spostrzeżeniach związanych z zagrożeniami w Internecie dzielić się ze swoimi rodzicami, nauczycielami, pedagogiem. Zalecał, aby z sieci korzystać w sposób mądry i odpowiedzialny.

Mundurowy wytłumaczył uczniom również czym jest mowa nienawiści. Informował, że przestępstwa popełniane z nienawiści to szczególny rodzaj przestępczości, którego ofiarami padają osoby z uwagi na ich niezbywalne i charakterystyczne cechy, takie jak: rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, czy orientacja seksualna.

Policjant tłumaczył także uczniom, co to jest demoralizacja, czyn jest czyn karalny i co grozi młodemu człowiekowi, który nie potrafi dostosować swojego zachowania do obowiązujących norm i zasad. Wspólnie ustalali jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i jak postępować, aby nie wejść w konflikt z prawem.

starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *