Kierowcy, cierpliwości ! Otwarto oferty na przebudowę ul. Partyzantów

Miasto Zamość informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L od km 0+012 do km 0+848 ulicy Partyzantów w Zamościu (odcinek od ronda Braci Pomarańskich do ronda przy II LO).

Wpłynęły cztery oferty od Wykonawców.

W ramach zadania została przewidziana: przebudowa nawierzchni jezdni, budowa parkingu, przebudowa zatok autobusowych, przebudowa zjazdów publicznych, budowa ciągu pieszo rowerowego, przebudowa skrzyżowań ulic podporządkowanych, budowa wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych, budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana kabla oświetleniowego, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego.

Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok na zadania powiatowe i zadania gminne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.