PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY AKTYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ realizowany przez Caritas Zamość

PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY AKTYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

pn. „Aktywni i samodzielni – kontynuacja!”

Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza 20 osób  z niepełnosprawnością z powiatu tomaszowskiego i zamojskiego do udziału w projekcie  pn. „Aktywni i samodzielni – kontynuacja!” realizowanym  w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Warunki udziału w projekcie:

  • miejsce zamieszkania – powiat tomaszowski lub zamojski
  • osoby z niepełnosprawnością od 18 r. życia, posiadające – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub
    w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).

W ramach projektu zapewniamy:

  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA zaplanowanie procesu wsparcia i udzielenie pomocy w procesie usamodzielniania
  • USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
    mające na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności społecznej
  • WSPARCIE COACHINGOWE zwiększające m.in. motywację do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych i zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE, BĄDŹ AKTYWNY I SAMODZIELNY

Serdecznie zapraszamy!

 

Biuro projektu: ul. Matejki 21, 22-400 Zamość
E-mail: poradnictwo.zamosc@onet.pl
Tel. 512-119-536

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *