Apel MCPR do mieszkańców Zamościa

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57
w godzinach 7.30 – 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)
w godzinach 8.00 – 16.00 (wtorek)
pod numerem telefonu tel. 84 677 56 30 – Sekretariat  tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić na numer telefonu:
Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41
Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986
Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17
Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) przy ul. Orlicz – Dreszera 2, tel. 84 627 09 31
Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim telefonie interwencyjnym 987, pod którym można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.

Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa. lubelskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.