Zamość – świadczenia w 2022 roku nieodpłatnej  pomocy prawnej

Prezydent Miasta Zamość Zarządzeniem nr 281/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z dnia 12 października 2021 r. na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia w 2022 roku nieodpłatnej  pomocy prawnej lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej na terenie powiatu m. Zamość. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku poprowadzi Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, natomiast punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie.

Wyłonione organizacje oprócz prowadzenia przedmiotowych punktów są zobowiązane do realizacji na rzecz mieszkańców zadania z zakresu zwiększania świadomości prawnej.

Trzeci punkt w 2022 roku poprowadzą radcowie prawni i adwokaci wyznaczeni odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie oraz Okręgowa Radę Adwokacką w Lublinie.

Na terenie powiatu m. Zamość funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które mieszczą się w budynku Książnicy Zamojskiej- ul. Kamienna 20.

Z nieodpłatnej porady prawnej /obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie ma ograniczeń co do liczby uzyskanych porad przez jednego beneficjenta, z pomocy można skorzystać kilkukrotnie. /UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *