Usuwanie usterek na terenach przyfortecznych

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W dniach 17 marca – 20 maja br. Miasto Zamość realizowało kontrakt pn. „Roboty budowlane – zagospodarowanie terenów pofortecznych Starego Miasta w Zamościu, w tym uzupełnienie małej architektury, nasadzeń oraz ścieżek, realizowane w ramach Projektu „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki””.

Przedmiotem w/w kontraktu było uzupełnienie ścieżek, małej architektury (ławki, kosze) oraz nasadzeń – zieleni, na zrealizowanym w latach 2010-2014 kontrakcie „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” na terenach pofortecznych Starego Miasta.

Wykonawcą była firma LUBREN z siedzibą w Lublinie. 28 maja br. roku inwestycja została zakończona – podpisano protokół odbioru końcowego. W trakcie przeglądu końcowego komisja odbioru stwierdziła usterki, które zostały wyszczególnione w protokole końcowym. Wykonawca robót firma Lubren została zobligowana do ich usunięcia do 18 czerwca br.

Usterki dotyczyły w szczególności poprawy estetyki wykonanych ścieżek żwirowych, wyrównania nawierzchni, uzupełnienia szczelin zasypką z piasku na ścieżkach z kostki betonowej oraz uzupełnienia nawierzchni mineralnej – HanseGrand.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *