Akademia Zamojska i Collegium Intermarium partnerami

Promowanie klasycznego modelu uczelni oraz kultury klasycznej, popularyzacja idei Międzymorza –
to tylko niektóre z celów jakie zakładają sobie Akademia Zamojska oraz Collegium Intermarium, które
oficjalnie rozpoczęły współpracę. Porozumienie programowe podpisali rektorzy obydwu Uczelni: dr
hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI.

Obie Uczelnie planują współdziałać na polu publikacji ekspertyz naukowych, analiz i artykułów, a
także wspierać się w organizacji wydarzeń promujących wiedzę i działalność naukową. Deklarują
również chęć współpracy w ramach międzynarodowych projektów i programów.

-To ważne wydarzenie. Collegium Intermarium jest Uczelnią świeżo powołaną, która zajmuje się
przede wszystkim problematyką społeczną i patriotyczną. Na mocy zawartego porozumienia
spodziewamy się przygotować szereg programów dedykowanych do polskiej młodzież jak np. szkoły
letnie dla przyszłych prawników, ale także integrujące młodych z szeroko pojętej wspólnoty
europejskiej. Będziemy upowszechniać ideę Międzymorza, jako pewnej wspólnoty kulturowej i
cywilizacyjnej, opartej na klasycznej edukacji. Fundamentem klasycznej edukacji jest realistyczna
antropologia, w której człowiek jest postrzegany jako osoba, ktoś obdarowany niezbywalną
godnością. Ważnym kolejnym elementem naszej współpracy będzie problematyka prawa, jako
regulatora życia społecznego. Chcemy budować edukację prawniczą w oparciu o klasyczne
paradygmaty, pokazać, że prawo ma swoje korzenie, nie tylko w woli prawodawcy, ale także w
prawie naturalnym, w tradycji , w tym wszystkim, co jest użytecznym. Planujemy również organizację
kongresów naukowych popularyzujących problematykę edukacji i kultury klasycznej, która powinna
się rozwijać w obszarze Międzymorza – powiedział rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł
Skrzydlewski, prof. AZ

– To wielki dzień. Nawiązaliśmy współpracę w formie oficjalnych deklaracji obu Uczelni. Będziemy
działać wspólnie, realizując wartości przyświecające zarówno Akademii Zamojskiej, z jej
wielowiekową tradycją i odwołaniem do najlepszych tradycji Rzeczypospolitej, a także Uczelni
Collegium Intermarium, wspólne wartości jak: poszanowanie prawdy – jako wartości, do której
uczelnie powinny dążyć, zgłębiać i badać – sprawiedliwości, piękna i dobra. To są fundamenty
zdrowego społeczeństwa. Jestem przekonany o tym, że ta współpraca pomiędzy naszymi Uczelniami
będzie nie tylko atrakcyjna dla studentów i osób ze środowiska akademickiego, ale przede wszystkim
również dla naszego kraju, Polski, która w regionie europejskim krajów Międzymorza jest krajem
wyróżniającym się, o ogromnych ambicjach i horyzontach. Bardzo się cieszę, że udało nam się
podpisać porozumienie, które jest zaczątkiem dłuższych i wieloobszarowych działań – ocenił rektor
Collegium Intermarium adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI.

Podpisanie porozumienia o współpracy między Akademią Zamojską oraz Collegium Intermarium
odbyło się 20 czerwca 2022 r. w rektoracie AZ./DCz/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *