INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO na PWSZ

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu rozpoczął się nowy rok akademicki. 12 października 2016 r. o godz. 11 w auli Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ w Zamościu, ul. Zamoyskiego 64. odbyła się uroczysta INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru uczelni i odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste przekazanie insygniów władzy rektorskiej. Ustępujący rektor prof. dr hab. dr h.c. WALDEMAR MARTYN przekazał insygnia władzy nowemu rektorowi PWSZ dr.hab. ANDRZEJOWI SAMBORSKIEMU. Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia JM rektora PWSZ w Zamościu dra hab. Andrzeja Samborskiego, po którym nastąpiło wręczenie lauru „Zasłużony dla Uczelni”, immatrykulacja studentów I roku, wystąpienie przedstawiciela studentów i na zakończenie wykład inauguracyjny:
„Aktualne problem zabezpieczenia społecznego” – prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Uroczystość INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO na PWSZ  poprzedzona była liturgią w Cerkwii św. Mikołaja w Zamościu – 08 października (sobota) o godz. 10 oraz mszą św. w Kościele św. Katarzyny w Zamościu – 09 października (niedziela) o godz. 11.30

W bieżącym roku akademickim na uczelni na 9 kierunkach w tym 7 licencjackich i 2 inżynierskich studiuje 850 studentów w tym 210 cudzoziemców. W tym roku do istniejących już kierunków takich jak logistyka, mechanika, pedagogika, politologia, matematyka, filologia angielska, turystyka i rekreacja doszły dwa nowe kierunki bezpieczeństwo narodowe i finanse i rachunkowość. Dla dzisiejszych  studentów stoją otworem labolatoria gdzie mogą prowadzić doświadczenia z zakresu nauk stosowanych a zatem doświadczenia pozwalające wprowadzać w praktyce rozwiązania innowacyjne. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w prężnie działających kołach zainteresowań. W ramach programu ERASMUS  studenci mogą brać udział w wymianie międzynarodowej min. wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne do Belgii, Czech, Grecji, Słowacji i Węgier.

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *