ZSP NR 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu dla ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dnia 3 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. Skazani na zapomnienie, tropieni, mordowani w komunistycznych więzieniach – Żołnierze Wyklęci byli patriotami walczącymi o prawdziwą wolność przeciwko Sowietom. Społeczność ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu wzięła udział w różnorodnych działaniach upamiętniających i oddających hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963.

W dniu 28 lutego 2016 r. w Zamościu odbył się bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, w którym udział wzięli przedstawiciele ZSP Nr 5 w Zamościu. Uczestnicy rywalizowali na dystansie 1963 m. Liczba nie jest przypadkowa, bo wskazuje na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka pseud. „Lalka”. Trasa biegu przebiegała przez tereny Parku Miejskiego i stadionu OSiR. W kategorii chłopcy/mężczyźni I miejsce zajął nauczyciel wychowania fizycznego ZSP Nr 5 w Zamościu pan Hubert Ćwik. Na podium znalazła się również Marta Malinowska uczennica klasy 1 LP (policyjnej) ZSP Nr 5 w Zamościu, osiągając III miejsce w kategorii dziewczęta/kobiety. W tym ważnym przedsięwzięciu wzięli udział także: Diana Hałaś uczennica klasy 2 LP (policyjna), Karen Momot i Dawid Cybulski – uczniowie klasy 2 LW (wojskowa).

Warto zauważyć, że poczet sztandarowy, nauczyciele oraz uczniowie klas mundurowych (policyjnych i wojskowych) 1 LP, 1 LW i 2 LW uczestniczyli również w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu w dniu 1 marca 2016 roku. Społeczność ZSP Nr 5 w Zamościu wzięła udział we mszy świętej w Kościele Garnizonowym WP p.w. św. Jana Bożego oraz uroczystościach pod katownią gestapo i UB (Kamienica Czerskiego przy ulicy Kolegiackiej 18 na Starym Mieście) – miejsca przetrzymywania i torturowani żołnierzy Armii Krajowej i Ruchu Oporu „Wolność i NiezawisłośćŻołnierzy Wyklętych. W imieniu społeczności szkolnej patriotyczną wiązankę złożyli nauczyciele (pani Ewa Lorenz i pan Stanisław Lewkowicz) w asyście uczennic pocztu sztandarowego. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawował pan Tomasz Uchymiak.

Z kolei w dniu 7 marca 2016 r. pod kierunkiem wychowawcy internatu pani Moniki Poździk młodzież internatu ZSP Nr 5 w Zamościu przygotowała montaż słowno-muzyczny „WYKLĘCI”. Inscenizację poświęcono pamięci o bohaterach, którzy dopiero kilka lat temu odzyskali swoje dobre imię. Niezłomna postawa i heroizm dają im wieczne miejsce wśród narodowych bohaterów. Młodzież klas mundurowych (policyjnych i wojskowych) zgromadzona w świetlicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchała przygotowanych tekstów lirycznych i epickich oraz ballad o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, majorze Zygmuncie Szendzielarzu ps. „Łupaszko”, podpułkowniku Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług”, majorze Józefie Kurasiu ps. „Ogień”. Wiele uwagi poświęcono postaci Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, której historia życia była szczególnie wzruszająca. Dziewczyna (niespełna osiemnaście lat) była wierna Ojczyźnie, honorowi, przysiędze i nie załamała się w śledztwie. Jej ostatnie pożegnalne słowa Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba są symbolem nieskazitelnej i nieomal świętej postaci. Na uwagę zasługiwała pięknie wykonana, okolicznościowa scenografia w świetlicy. Młodzież mogła przygotować odpowiednie elementy dekoracji dzięki uprzejmości mecenasa oświaty pana Tomasza Poździka – właściciela firmy TOM – POZ OGRODY.

Historia Żołnierzy Wyklętych, zarówno całych oddziałów jak i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia, pomaga kształtować patriotyczną postawę młodzieży. Działania społeczności ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu pozwalają pielęgnować pamięć o narodowych bohaterach.

* Specjalne podziękowania dla dyrekcji OSiR za udostępnienie zdjęć z biegu Tropem Wilczym.

Fot. ZSP Nr 5, Monika Poździk, OSiR Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *