ZS Nr 3 we Vratsie

Północnozachodnia Bułgaria, miejscowość Vratsa, najmniej rozwinięty region kraju, ale przeuroczo położony na przedgórzu Bałkanów. W dniach 21–28.03.2015 dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu odbyło wizytę partnerską w niedużej, liczącej 175 uczniów szkole w Banitsy. Powitani na lotnisku przez koordynatora ze strony szkoły bułgarskiej, serdecznie przyjęci przez pozostałych nauczycieli, spędzili we wspomnianej szkole pracowity tydzień. W ramach job shadowing obserwowali 12 lekcji prowadzonych z wykorzystaniem ICT, gdyż takie były założenia projektu „Ucz się i nauczaj” realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez szkołę z Zamościa. Obejrzeli ciekawie prowadzone zajęcia pozalekcyjne, uczestniczyli w seminarium poświeconym systemom edukacji w Bułgarii i w Polsce. Poznali specyfikę pracy szkoły w Banitsy, znajdującej się na terenach zamieszkałych przez mniejszość romską. Nauczyciele bułgarscy byli bardzo dobrze obeznani z technologią informatyczną i prowadzili lekcje na poziomie, jakiego trudno byłoby się spodziewać w tak niedużej i położonej wśród opuszczonych wiosek placówce. Uczniowie bułgarscy byli niezwykle zainteresowani wizytą gości z zagranicy, chętnie nawiązywali kontakt z nauczycielami z Polski, obdarowywali ich drobnymi, wykonanymi przez siebie podarkami – dowodami sympatii. Polscy goście poznali szkołę bułgarską zarówno od strony oficjalnej, np. oglądając występy uczniów w ludowych bułgarskich strojach i nieoficjalnej – jedząc wspólne posiłki z nauczycielami i uczniami z Banitsy w stołówce szkolnej.

We Vratsy spotkali się z  pasjonatami historii Bułgarii i jej bohatera – Christo Botewa, obejrzeli poświęcony jemu film, zwiedzili lokalne muzea, fantastyczną jaskinię Ledenicę, a na koncercie charytatywnym podziwiali występy niezrównanych mistrzów bułgarskiego tańca ludowego – reprezentacyjnego zespołu folklorystycznego Bułgarii. Byli również gośćmi mera miasta Vratsa. Wizytą polskich nauczycieli zainteresowały się lokalna prasa i telewizja.

Wizyta we Vratsy jest dowodem na to, że o atmosferze miejsca decydują ludzie. Przekonali się o tym nauczyciele z „trójki”, doświadczając ze strony gospodarzy. niezwykłej gościnności, życzliwości i ciepła .

Tekst: Ewa Łyp
Foto: ZS Nr 3 w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.