Projekt uchwały o utworzeniu Akademii Zamojskiej pozytywnie przyjęty w Sejmie

Jako poseł wnioskodawca projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej przekazuję Państwu dobrą informację. Mimo licznych trudności „organizowanych” przeciwko tej ustawie także przez naszych, regionalnych jej przeciwników Sejm RP na dzisiejszym posiedzeniu przyjął ją stosunkiem głosów 233 za, 204 przeciw, 2 wstrzymujących się.
W załączeniu wydruk z tego ważnego dla miasta Zamościa, całej Zamojszczyzny, głosowania. Imienne głosowanie dostępne na stronie internetowej Sejmu RP: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania…
Liczę, że ta ustawa, dająca szansę dla rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym regionie zostanie poparta także przez Senat RP a następnie w III czytaniu ponownie przez Sejm RP.
Ostateczne jej przyjęcie, zgodne z oczekiwaniami także mieszkańców, samorządowców uruchomi w Zamościu (od nowego roku akademickiego) działalność nowej, aktywnie kreującej rozwój naszego regionu uczelni – więcej: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3921408417907880&id=175489039166522
Dziękując za liczne spotkania, poparcie ponad politycznymi podziałami tej ustawy, także przez kilkudziesięciu samorządowców, jednocześnie apeluję, abyśmy dalej przedstawiali jej pozytywny wymiar, także przeciwnym jej posłom (szczególnie z naszego regionu) oraz senatorom
/fb. Sławomir Zawiślak/
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *