Podsumowanie osiągnięć uczniów ZSP nr 5 w Zamościu

18 grudnia 2014 r. przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 powitali dyrekcję, nauczycieli oraz wszystkich uczniów na apelu podsumowującym dotychczasowe szkolne osiągnięcia naszych uczniów. Podczas apelu zostały przekazane najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły oraz na temat konkursów, które odbyły się w tym roku szkolnym w naszej szkole lub w środowisku lokalnym, w których udział wzięli nasi uczniowie.

Odbyły się następujące konkursy:
– Szkolny Konkurs Matematyczny „Zmagania Matematyczne”
– Udział naszej uczennicy w VII edycji Konkursu Poetyckiego „Przyroda jaką znam” zorganizowanego przez Roztoczański Park Narodowy
– Udział naszej uczennicy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Tadeusza Różewicza pt. „Tadeusz Różewicz – poeta, który odejść nie może”
– Udział w Konkursie Literackim „Niezwykłe historie dźwiękowych symboli” zorganizowanym przez ogólnopolski Serwis MiMamo w ramach projektu Dźwiękowe symbole Polski elementem budowania tożsamości narodowej dotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków” zorganizowanym przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Dwie nasze uczennice otrzymały wyróżnienia. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 10 stycznia 2015 r. w Zamku Lubelskim.
– Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas pierwszych „Świat zapisany w mitach”
– Szkolny Konkurs Wiedzy  o zdrowym odżywianiu „Zdrowo jemy – długo żyjemy”
– Konkurs zorganizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego „Agrowłóknina też tkanina”
Konkurs polegał  na zaprojektowaniu i wykonaniu sukienki  wieczorowej – świątecznej z agrowłókniny na co dzień wykorzystywanej w ogrodnictwie.  Jury wyłoniło zwyciężczynie  i przyznało 3 pierwsze nagrody. Uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy oraz gromkie brawa od całej społeczności szkolnej za niebywałą pomysłowość i kreatywność.
– Konkurs Wiedzy na temat HIV-AIDS  “Żyję bez ryzyka”
Zorganizowany w dniu 4 grudnia wśród młodzieży internackiej. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody, dyplomy oraz słodycze. Wychowankowie, którzy uplasowali się w czołówce otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
– Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych
– Szkolny Konkurs Informatyczny
– Konkursy organizowane przez katechetów:
Diecezjalny Konkurs pt. “Wierność błogosławionej Karoliny Kózki”
Szkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Jana Pawła II
Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie
Konkurs o różańcu i objawieniach fatimskich

Na apelu przedstawiono również informacje nt. udziału naszych uczniów w akcjach charytatywnych: Gramy dla Julki, Szlachetna Paczka, Akcja dla schroniska “Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że nasza szkoła zdobyła II miejsce w etapie okręgowym XI edycji turnieju „Młoda krew ratuje życie”.

W dniach 3-4 października 2014 – 20 uczniów naszej szkoły brało udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem” zorganizowanej przez Bank Żywności w Lublinie w porozumieniu z Chrześcijańskim Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Zamościu. Dzięki zaangażowaniu młodych wolontariuszy zbierających żywność do koszy na terenie zamojskich marketów Biedronka udało się zgromadzić ponad 2 tony środków spożywczych o długiej dacie spożycia m.in. olej, makaron, ryż, słodycze, płatki, herbata. Zbiórka ta miała na celu wsparcie osób potrzebujących, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek w Zamościu oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na ulicy Śląskiej. Część zebranych produktów trafiła również do rodzin naszych uczniów żyjących w niedostatku. W imieniu rodzin naszych uczniów – pani pedagog złożyła serdeczne podziękowania dla opiekunów Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Caritas, za udzieloną pomoc w postaci artykułów żywnościowych na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

W roku szkolnym 2014/2015  firma Chevron we współpracy z Fundacją Św. Mikołaja przyznała naszym uczniom z klas o profilu nauk ścisłych stypendia naukowe. Celem programu stypendialnego jest finansowa pomoc uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z regionu Zamojszczyzny, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w  oparciu o dwa kryteria:

Kryterium nr 1.

Średnia ocen z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia i informatyka) oraz zawodowych w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż: 4,5 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej.

Kryterium nr 2.
Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku: np. wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia w olimpiadach oraz konkursach tematycznych, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność  w lokalnej parafii itp.)

Zainteresowani uczniowie złożyli wnioski na stypendia, a sześciu z nich otrzymało stypendia. Zaznaczamy, że jesteśmy jedyna szkołą w regionie, która miała możliwość skorzystania z tego programu stypendialnego.

Podczas apelu zostały  podane najważniejsze informacje dotyczące pracy naszej szkoły za okres minionych miesięcy bieżącego roku szkolnego. Jak dało się zauważyć i usłyszeć – pracy bardzo owocnej, wytężonej i bogatej w różnorodne działania na rzecz rozwoju szkoły, ale i indywidualnych zainteresowań uczniów. Dzięki takim działaniom śmiało możemy nosić miano „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Na zakończenie Samorząd Uczniowski przekazał wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączył się Pan Dyrektor Antoni Turzyniecki.

Tekst i fotografie: ZSP nr 5 w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *