Otwarcie windy w Ratuszu

Prezydent Miasta Andrzej Wnuk wraz z Dyrektorem PFRON Jerzym Dębskim dokonali dzisiaj 27.12 2016 oficjalnego otwarcia windy w zamojskim Ratuszu.

Pierwsza koncepcja windy w zamojskim ratuszu powstała na przełomie 1993/94 roku. Dokumentację techniczną opracowała architekt Katarzyna Jaranowska z Warszawy. Dostęp do winy w Ratuszu znajduje się od strony oficyny ( z tyłu Ratusza). Zamojski Ratusz jest na liście dziedzictwa UNESCO i każdą ingerencję musiał zaakceptować konserwator zabytków jak mówi nam kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu Pani Grażyna Żurawiecka. Dzięki tej inwestycji poprawił się dostęp dla osób niepełnosprawnych, starszych lub mających problem z poruszaniem się po schodach do urzędów na pierwszym piętrze czy Sali Consulatus lub tez spotkać się w gabinecie Prezydenta.

Koszt inwestycji to ponad 500 tyś. zł. połowa środków pochodzi z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych druga połowę zapłaciło Miasto.

W uroczystości udział wzięli  m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jerzy Nizioł, Maria Król, dyrektor, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu”, wraz z niepełnosprawnym synem Michałem, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Maria Piłat. Uroczyste otwarcie wsparły dzieci z Przedszkola Nr.12 w Zamościu.

Prezydent Miasta Andrzej Wnuk poinformował nas o tym,że kolejna podobna inwestycja dotycząca przebudowy obiektu i budowa windy będzie to budynek Akademii Zamojskiej czyli siedziba I LO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.