Odnawiajmy zamojską nekropolię – Kwesta na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu (przy ulicy Peowiaków), 01.11.2015 r.

Jest już tradycją, że 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu (przy ulicy Peowiaków) odbywa się kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków i pomników, które znajdują się na terenie tej zamojskiej nekropoli. Już po raz dziewiąty będzie można złożyć datki na ratowanie zabytkowych elementów cmentarza.

Tego dnia kwestować będzie ponad 100 osób, między innymi samorządowcy, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury, sportu, a także przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, bankowcy, harcerze, dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych. Kwesta rozpocznie się o godzinie 8.00 i potrwa do 18.00. Kwestujących w towarzystwie zamojskich zuchów i harcerzy będzie można spotkać w czterech miejscach. Tradycyjnie stanowiska rozlokowane są przy głównym wejściu na cmentarz od ul. Peowiaków, przy Domku Grabarza, przy bramie wjazdowej na cmentarzu od strony ul. Peowiaków i przy wejściu na cmentarz od strony ul. Przemysłowej.

W tym roku podczas kwesty na ratowanie nagrobków zebrano 18 tyś 729 zł, 200 forintów, 1 funt ang. 1 korona czeska, 3 euro, jest to najwyższa rekordowa kwota od 9 lat kwestowania.

Odnowę nagrobków  na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu wspierać można przez cały rok, wpłacając dowolne darowizny na specjalne konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego.

Konto: PKO BP SA. 44 1020 5356 0000 1802 0067 9753 z dopiskiem „Na Rzecz Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu”.

Ratowanie zabytków znajdujących się na zamojskiej nekropolii nie było by możliwe gdyby nie wrażliwość, hojność oraz wielkie serca mieszkańców miasta, którzy dali tym samym świadectwo jak bardzo wszyscy zaangażowani jesteśmy w odnowę zamojskiej nekropolii, miejsca wiecznego spoczynku ludzi, którzy przez lata tworzyli historię, kulturę i tradycje naszego miasta. Ta troska trwa już od dziewięciu lat. W tym roku, za pieniądze zebrane podczas ubiegłorocznej kwesty i z funduszy pozyskanych przez parafię katedralną od wojewódzkiego konserwatora zabytków udało się odrestaurować aż sześć obiektów. Z zebranych zaś przez osiem lat funduszy odrestaurowanych zostało 26 obiektów, w tym 23 zniszczone, często popadające w ruinę zabytkowe nagrobki. Zgromadzone podczas tegorocznej kwesty fundusze sprawią, że uratujemy i odrestaurujemy kolejne zapomniane, zniszczone, opuszczone oraz często zagrożone zaginięciem pomniki.

Ceniąc tę wspólną troskę mieszkańców miasta o losy zamojskiej nekropolii, w imieniu Zarządu oraz Członków Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, z serca dziękuję wszystkim, którzy w dniu 1 listopada 2015 roku tak licznie i ofiarnie włączyli się do kwestowania na rzecz odnowy zabytków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Zamościu.

Janusz Kawałko
Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Foto. Mirosław Chmiel, Janek Cios


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *