Nowy proboszcz Katedry  Zamojskiej

22 kwietnia 2018 r., w czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzimy 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, w tym również dniu o godz.18.00 w Katedrze Zamojskiej odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza Katedry  Zamojskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św.Tomasza ks.dr.Roberta Strusa.

Wprowadzenie nowego proboszcza odbyło się przez ucałowanie krzyża i przekazanie przez ks.bp Mariana Rojka kluczy do Katedry Zamojskiej.
Ks. dr. Robert Strus ur.się 1976 r w Tarnogrodzie. Po zdaniu matury w Liceum im.ONZ w Biłgoraju rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Zamojsko – Lubaczowskim i jednocześnie studia filozoficzno-teologiczne na KUL -u w Lublinie.9 czerwca 2005 r przyjął święcenia prezbiterata w Katedrze Zamojskiej z rąk ks.bp.Jana Śrutwy i rozpoczął prace duszpasterską jako wikariusz w parafii pw.św.Józefa w Tomaszowie Lubelskim. W latach 2005-2009 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na KUL-u uwieńczone obroną pracy doktorskiej ,, wychowanie patriotyczne  młodzieży na katechezie” Od 2007 rpełnił różne funkcje w Kurii Diecezjalnej w Zamościu. W latach 2008-2009 był wikariuszem w parafii pw.św.Michała w Zamościu Od 2009 jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św.Ojca Pio w Zamościu a od 2015 r dyr. wydziału nauki i wychowania katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

Po przedstawieniu osoby nowego proboszcza przez kanclerza Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Michała Maciołka odbyło się przekazanie posługi nauczania przez ks.bp Mariana Rojka, zewnętrznym znakiem podjęcia tych obowiązków było podejście do ambony , ucałowanie ołtarza i objęcie przewodniczenia liturgii. Po kazaniu ks.bp Mariana Rojka nastąpiło wyznanie wiary tylko przez nowego proboszcza,  po złożeniu wyznania wiary i przyrzeczeniu wierności ks. proboszcz podpisał stosowne dokumenty.

Nowy proboszcz Katedry Zamojskiej

Nowy proboszcz Katedry Zamojskiej – ks.dr.Robert Strus

Opublikowany przez Życie Zamościa 23 kwietnia 2018

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *