“Bioróżnorodność RPN i Roztocza” – Dzień otwarty RPN (08.08.2015 r.)

Roztoczański Park Narodowy organizowal 8 sierpnia 2015r. plenerową imprezę edukacyjną Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego pt. „Bioróżnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”.

Głównym celem imprezy była popularyzacja idei ochrony przyrody w Polsce oraz przedstawienie statutowych działań Roztoczańskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki, a także poznanie Parku jako jednego z bardzo istotnych ogniw sieci Natura 2000 w naszym kraju.

Impreza jest organizowana jako jeden z elementów projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo – kulturowego”i korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Fotorelacja: Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *