Szynobusem aż na oś. Zakole – ul. Jana Zamoyskiego

Miasto Zamość ma zamiar uczestniczyć w procesie inwestycyjnym budowy dwóch peronów dla szynobusów – przy ul. Peowiaków i ul. Jana Zamoyskiego.

Miasto będzie odpowiedzialne za wykonanie dojść do peronów, modernizację zatoki przystankowej przy ul. Peowiaków oraz zagospodarowanie terenów bezpośrednio przylegających do peronów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą natomiast realizować inwestycje związane bezpośrednio z infrastrukturą kolejową.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań znajdujących się po stronie Miasta Zamość będzie znana po uchwaleniu budżetu na 2015 rok.

W tej chwili miasto prowadzi jeszcze rozmowy z przedstawicielami PKP na
temat szczegółów związanych z dokumentacją projektową, w tym budową dojść do peronów oraz sposobami jak najefektywniejszego finansowania inwestycji.
info UM Zamość.

Fotografie: Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.