BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I W MIEŚCIE – projekt w Ekonomiku

EKONOMIK

W okresie od 12.05.2015 do 15.12.2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu realizowany był projekt ,, Bezpieczeństwo w szkole i w mieście – nasz wspólny program” w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ,, Razem bezpieczniej” – obszar 4.2. Bezpieczeństwo w szkole.

Główne cele projektu to :
1. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkole oraz w bezpośrednim otoczeniu szkoły o minimum 10 % w stosunku do stanu z lat ubiegłych (2012-2014),
2. Promowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia,
3. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie konieczności przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.

Bezpośrednimi adresatami projektu byli:
1. uczniowie ZSP Nr 1,
2. uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
3. rodzice,
4. nauczyciele,
5. niedydaktyczni pracownicy szkoły
6. mieszkańcy miasta.

Całkowity koszt projektu to 82972 złote.
W ramach tych funduszy zorganizowano w szkole siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt siłowy i aerobowy, zakupiono 100 par łyżew, dwa telewizory, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, baner reklamowy oraz przeprowadzono warsztaty i szkolenia dla uczniów szkoły. Analiza i ocena sytuacji wychowawczej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 wykazała, że młodzież czuła się w szkole bezpiecznie.

Jednak każdego roku występowały wśród niektórych uczniów zachowania aspołeczne, zagrażające bezpieczeństwu szkolnemu. Należą do nich m.in.:- agresja słowna, -zagrożenie uzależnieniem od środków psychoaktywnych, -konflikt z prawem, -niszczenie mienia, -kradzieże, -autoagresja, -ucieczki z domu.

Dlatego zaplanowano w projekcie liczne działania zwiększające świadomość społeczną uczniów a tym samym mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole i w mieście.

W terminie od 13.05. 2015 r. – 10.12. 2015 r. odbyły się następujące warsztaty, prelekcje i szkolenia dla uczniów: – profilaktyka HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową i postępowanie w sytuacjach ukąszenia i użądlenia; – bezpieczne korzystanie z dróg; – odpowiedzialność prawna osób zażywających oraz rozpowszechniających środki psychoaktywne; – zajęcia informacyjne dla uczniów dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy oraz odpowiedzialności prawnej za popełnianie czynów karalnych; – zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach akcji: Bezpieczne wakacje; – zapobieganie sięganiu młodzieży szkolnej po alkohol, ograniczenie palenia papierosów; – zajęcia edukacyjne: Stop dopalaczom; -warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach; – prelekcja dla uczniów i rodziców na temat: Zagrożenie narkomanią oraz związanymi z tym przestępstwami.

Zajęcia te prowadzili przedstawiciele następujących instytucji: Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Straży Miejskiej w Zamościu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu, Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Prokuratury Okręgowej w Zamościu, Poradni Medycyny Szkolnej, Poradni Psycholgiczno –Pedagogicznej nr 1oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Ponadto realizowane były zajęcia w ramach programów profilaktycznych – ,,Nasze Spotkania”; Pułapki cywilizacyjne XXI wieku”, ,,Korekta”. Były to programy ukierunkowane na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji psychoaktywnych. Odbyły się konsultacje i porady psychologa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, gimnazjalistów, i mieszkańców miasta. W ramach projektu zorganizowano konkursy i zawody sportowe – konkurs na plakat promujący zdrowy styl życia; szkolne zawody łyżwiarskie.

Dzięki uzyskanym funduszom rozbudowano monitoring szkolny w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole oraz w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Podsumowaniem działań podjętych w ramach projektu był festyn sportowo- rekreacyjny zorganizowany na Lodowisku Miejskim.

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej ,,Ekonomika”. Szkoła oferuje kształcenie w Technikum i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach:
1. Technikum:
– technik ekonomista – technik handlowiec-technik informatyk -technik cyfrowych procesów graficznych -technik hotelarstwa -technik obsługi turystycznej -technik usług fryzjerskich -technik logistyk -technik przemysłu mody -technik analityk -fototechnik
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: – cukiernik -piekarz -krawiec -sprzedawca

(materiał nadesłany)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *