96. Rocznica Odzyskania Niepodległości – obchody w Zamościu, 11.11.2014 r.

Zamość również uczestniczył w uczczeniu 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęła uroczysta sesja rady miasta w sali Consulatus zamojskiego ratusza. Na zakończenie sesji koncert pieśni patriotycznej wykonał Chór Ziemi Zamojskiej “Contra”. O godz.11 rozpoczęła się manifestacja patriotyczna na Rynku Wielkim, w przemówieniu swoim Prezydent Marcin Zamojski przedstawił okoliczności historyczne dzięki którym mogliśmy uzyskać niepodległość.

Po wystąpieniu Prezydenta nastąpił apel poległych, salwa honorowa, złożenie przed płytą upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu wieńców i wiązanek. Manifestację patriotyczną zakończyła defilada z udziałem: żołnierzy, służb mundurowych, pocztów sztandarowych oraz Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
Uroczystości na Rynku Wielkim przygotował 3.Zamojski Batalion Zmechanizowany.

O godz.12.00 w Katedrze Zamojskiej p.w. św. Tomasza odbyła się uroczysta msza za ojczyznę.

11.11.1918 – data, o której zapomnieć nie można
W dniu dzisiejszym, 11 listopada, obchodzimy jedno z najważniejszych świąt patrząc na przekrój całego roku – Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach zniewolenia, Polska odzyskała suwerenność i powróciła na mapy Europy i świata. Dzieje tego święta państwowego są burzliwe. Formalnie ustanowione w 1937 roku, ale już w 1939 roku nieobchodzone, zakazane, ażeby w 1989 roku powrócić już na stałe, jako dzień zwycięstwa i odrodzenia się Polski.

Jak doszło do tego, że Polska przestała istnieć?
Otóż, wiek XVIII był bardzo burzliwy jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i zewnętrzną Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W Sejmie odrzucano kolejne próby reform, takie jak opodatkowanie szlachty, duchowieństwa, zniesienie zasady liberum veto. Przeciwko nowym ustawom występowała też magnateria. Chaos w kraju wykorzystały państwa ościenne: Prusy, Rosja i Austria. W 1764 pierwsze dwa na sejmie konwokacyjnym zawiązały porozumienie, w którym zobowiązał się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczpospolitej, kiedy sytuacja będzie tego wymagała.
I tak w 1772 odbył się I rozbiór Polski dokonany przez Prusy, Rosję oraz Austrię. Utraciliśmy 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.
W 1793 Prusy i Rosja dokonały II rozbioru, Polska utraciła ponad 300 tys. km².
Ostatni, III rozbiór dokonał się w 1795 roku, wykonany przez te same państwa, które uczestniczyły w I rozbiciu. Zaborcy podzielili między siebie resztkę terytorium, które pozostało w granicach Rzeczpospolitej. W wyniku tego podziału Polska zniknęła z map Europy oraz świata.
Oczywiście świadomość ludzi skąd pochodzą, jakim językiem mówią, nie zmieniła się. Polskę mieli w sercu i dążyli do przywrócenia jej niepodległości. Przed III rozbiorem odbyła się Insurekcja Kościuszkowska, jednak powstanie upadło. Tak samo było z Powstaniem Listopadowym (1830-1831) oraz Powstaniem Styczniowym (1863-1864).
Polska odzyskuje Niepodległość!
29 sierpnia 1918 Rada Komisarzy Ludowych specjalnym dekretem anulowała traktaty rozbiorowe, 7 października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i 11 listopada przekazała naczelne dowództwo wojska Józefowi Piłsudskiemu. Polska się odrodziła! Do odzyskania suwerenności i powrotu Polski na mapy Europy przyczynili się także: Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Józef Haller, Ignacy Paderewski, Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski oraz Wincenty Witos.
Jak dzień 11 listopada wygląda w dzisiejszych latach?
Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od szkoły, czy też pracy. W dniu dzisiejszym nie można zapomnieć o wywieszeniu Flagi. Najważniejsze uroczystości elit polskich, polityków odbywają się w Warszawie na palcu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Od kilku lat organizowany jest także Marsz Niepodległości organizowany przez Ruch Narodowy.
W dniu dzisiejszym wszyscy powinniśmy być zjednoczeni. Wszyscy powinniśmy być Patriotami, powinniśmy razem obchodzić święto, bez podziałów, czy przechodzenia obok niego w sposób ignorancki. Musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy przelali krew walcząc o Polskę. Bądźmy Patriotami, nie bójmy się tak siebie określać. Pamiętajcie – Patriota nie jest złym człowiekiem. Bez poczucia przynależności państwowej, kulturowej, językowej dzisiaj mogłoby nie być wolnej Polski. Powstańcy, nasi przodkowie czując ową przynależność, walczyli o niepodległą Polskę, w której mamy możliwość żyć.( I LO w Końskich).

fotorelacja: Janek Cios[nggallery id=519]

fotorelacja: Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.