Gala Podsumowanie Roku Kulturalnego 2016 r

W Centrum Kultury Filmowej w Zamościu 16 grudnia 2016r.  o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Gala Podsumowanie Roku Kulturalnego 2016

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Małgorzata Bzówka przedstawiła całe spektrum wszystkich przedsięwzięć i działań w mieście Zamościu , które miały miejsce w bieżącym roku związanych z Kulturą. Pani Dyrektor  powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że  ,, Jak wynika z rankingu przeprowadzonego przez czasopismo „Wspólnota”, Zamość w latach 2010 – 2014, przeznaczył na kulturę, w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 2700 zł, co dało naszemu miastu 2 miejsce w Polsce, zaraz po Sopocie. Mniej na ten cel poświęciły (biorąc pod uwagę wydatki na jedną osobę), tak duże ośrodki, jak Kraków, Warszawa czy Wrocław. Świadczy to, o tym jak dużą wagę nasze, położone na uboczu Polski miasto, przykłada do szerzenia kultury i sztuki oraz jak duże ambicje ma, by pokazywać na zewnątrz, to co mamy najcenniejszego”

Za zasługi na rzecz takich przedsięwzięć zostały przyznane odznaczenia, nagrody i wyróżnienia osobom i instytucjom, które wniosły w mijającym roku szczególny wkład w rozwój kultury.
1. Brązowy Medal „Gloria Artis” (przyznawany przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ) otrzymał Pan Tadeusz Wicherek – Dyrektor Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
( z uwagi na pilną nie dyspozycję podczas Gali medal wręczony zostanie podczas Zamojskiego Festiwalu Kultury – czerwiec 2017) .

Odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” (przyznawane przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ) otrzymali;

Pani Danuta Kawałko – Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
Pan Andrzej Bubeła – Dyrektor Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu
Pan Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

Nagrody finansowe Prezydenta Zamościa przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu dla rozwoju działalności kulturalnej otrzymali;

Artur Harasim – animator kultury. Prezes Stowarzyszenia „Czerwony Smok”.
Ks. Wiesław Mokrzycki – dyrektor artystyczny 21 edycji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”.
Andrzej Smyk. Od 10 lat zajmuje się edukacja poza formalną, pisaniem i koordynowaniem projektów międzynarodowych, pozyskując środki dla zamojskich organizacji pozarządowych, promujących wojenną historię naszego regionu, problematykę mniejszości narodowych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Maria Dudziak – pracownik merytoryczny Muzeum Zamojskiego, prowadzi dział dokumentacji współczesnej,
Aleksandra Bednarska – nagroda za całokształt działalności kulturalnej.
Leszek Sobuś  Członek zamojskich bractw rycerskich. Inicjator i współrealizator widowisk historycznych: obrona twierdzy przed wojskami szwedzkimi i kozackimi oraz obrona Zamościa z 1920 r.

Tytuł honorowy „Animator Kultury Zamościa” przyznawany jest od 2005 r. inicjatorom i realizatorom przedsięwzięć kulturalnych otrzymali;

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”  Od 20 lat prowadzi aktywną działalność wspierającą funkcjonowanie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”
Dominka Lipska – Swoją pasję miłości do historii Zamościa i Zamojszczyzny przekazuje w niebanalny sposób jako przewodnik w stroju z epoki.
Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu – Od 10 lat prowadzi ścisłą współpracę z Zamojskim Domem Kultury.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego – Szkoła od 67 lat współuczestniczy w życiu muzycznym miasta poprzez realizację własnych Ogólnopolskich wydarzeń min. Konkursu pianistycznego „Młodzi Wirtuozi” im. Carla Czernego oraz Konkursu Duetów Fortepianowych „Grajmy razem”.

Ambasador Kultury Zamościa , to tytuł którym Prezydent honoruje osoby i instytucje oraz organizacje, które promują Zamość na arenie krajowej i międzynarodowej.

Szkoła Tańca Magdalena i Janusz Myka –  Funkcjonuje od 1992 roku prowadząc naukę tańca towarzyskiego dla różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania.
Piotr Marzec – Florysta, który od 20 lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Jest inicjatorem i realizatorem konkursu pn. ”Bukiet teatralny”

”Sponsor Kultury Zamościa”. Tytuł przyznawany osobom i podmiotom wspierającym działalność kulturalną.

W kategorii firm i korporacji :
Perła. Browary Lubelskie – za znaczące wsparcie finansowe 4 edycji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”
PKP Linia Hutnicza – Szerokotorowa – za znaczące wsparcie finansowe 4 edycji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”

W kategorii małych firm:
Państwo Ewa i Sylwester Krukowie –  za wspieranie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz za współorganizację dotychczasowych edycji Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk”

Podziękowania dla;

Pani Małgorzaty Białasiewicz za przekazanie przez ojca, śp. Wojciecha Białasiewicza w 2016 r. do Książnicy Zamojskiej zbiorów liczących 2 200 woluminów, wycenionych na 50 tysięcy złotych.
Polski Instytut Sztuki Filmowej za cykliczne wspieranie finansowe działalności zamojskiego Kina „Stylowy”
.oprac. Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość

Na zakończenie Gali odbył się koncert Sebastiana Riedla syna Ryszarda Riedla ( Dżem)  z zespołem CREE

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *