90 lat Muzeum Zamojskiego wystawa jubileuszowa ”Ludzie- kolekcje nasze historie”

Z okazji 90 lat Muzeum Zamojskiego 30 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy jubileuszowej pt. ”Ludzie- kolekcje nasze historie”

W Muzeum Zamojskim możemy zobaczyć zbiory z takich dziedzin jak:

SZTUKA
Kolekcje artystyczne Muzeum Zamojskiego należą do najstarszych w zbiorach muzealnych. Dużą ich część stanowią dzieła sztuki sakralnej. Pierwsze zabytki z tego zespołu zaczęły napływać do zbiorów muzealnych w maju 1939 r. Pochodziły z kościołów w Szczebrzeszynie. Przekazane wówczas zbiory to głównie zabytki rzeźby sakralnej z XVII-XVIII wieku. Podczas okupacji niemieckiej do zbiorów muzealnych włączono uratowane przed zniszczeniem kolekcje likwidowanych przez Niemców zamojskich gimnazjów, wśród których znalazły się rzeźby drewniane pochodzące z kapliczek przydrożnych.

ETNOGRAFIA
Eksponaty etnograficzne i archeologiczne trafiały do zbiorów muzealnych jako jedne z pierwszych zaraz po powołaniu muzeum, co poświadczają zapisy w inwentarzach. W okresie międzywojennym zgromadzono kolekcję ludowej rzeźby sakralnej, ceramiki z lokalnych ośrodków garncarskich, narzędzi rolniczych i sprzętów gospodarstwa domowego. Po wojnie zbiory sukcesywnie powiększano poprzez zakupy, dary i pozyskiwanie podczas wyjazdów terenowych.

ARCHEOLOGIA
Kolekcja archeologiczna obejmuje zabytki z badań archeologicznych na Zamojszczyźnie m. in. z Grodów Czerwieńskich, Masłomęcza, Gródka nad Bugiem, Starego Miasta w Zamościu oraz znaleziska przypadkowe, które trafiły do zbiorów jako dary i przekazyod chwili utworzenia muzeum. Na uwagę zasługuje m. in. skarb żelaznych narzędzi rolniczych z Bodaczowa ? przekazany do Muzeum Zamojskiego w 2010 roku.

BIBLIOTEKA
Zbiory biblioteczne Muzeum Zamojskiego gromadzone od momentu powstania placówki, pozyskiwano głównie drogą przekazów i darów. Obecnie liczą 16 291 woluminów w tym 119 starodruków niezwykle ważnych dla historii Zamościa, drukowanych w drukarni Akademii Zamojskiej.

ROTUNDA
Zbiory działu Rotunda zostały zgromadzone w wyniku działalności stowarzyszenia powołanego w sierpniu 1944 roku pod nazwą Komitet Budowy Pomnika Mauzoleum „Rotunda”. Zadaniem Komitetu było upamiętnienie przerażającej spuścizny po okupacji niemieckiej w Zamościu w obiekcie pofortecznym rotundy, w czasie wojny zajętym przez Gestapo. Prace były wykonywane społecznie.

FOTOGRAFIA
Dział Muzealiów Fotograficznych zorganizowany został w latach 80. ubiegłego wieku przez Mariana Siegieńczuka, pracownika ówczesnego Muzeum Okręgowego w Zamościu. Dział zawiera najstarsze negatywy, (w dużej części jeszcze szklane), i pozytywy na kartonie, począwszy od końca XIX do lat 60. wieku ubiegłego.

NUMIZMATYKA
Zbiory numizmatyczne i medalierskie, gromadzone są w Muzeum Zamojskim od 1926 r. Kolekcja liczy obecnie 12 872 sztuk monet, banknotów i medali. Trzon zbiorów stanowią monety nowożytne oraz medale i plakiety z XIX i XX wieku. przekazane do zbiorów w latach 1996-2016. Są wśród nich przede wszystkim medale, którymi nagrodzono Muzeum Zamojskie i przekazane do zbiorów przez gości Muzeum.

HISTORIA
Zbiory działu historycznego to liczące ponad 1300 jednostek inwentarzowych archiwum. Ma ono charakter dokumentacji źródłowej tematycznie dotyczącej przede wszystkim Zamościa Zbiory działu historycznego to liczące ponad 1300 jednostek inwentarzowych archiwum.

Fotorelacja Mieosław Chmiel

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *