Upamiętnili wybuch stanu wojennego

Dzisiaj mija dokładnie 38 lat od momentu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.Właśnie to wydarzenie upamiętnili w Zamościu mszą św. związkowcy z zamojskiego oddziału Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ Solidarność. Kazanie wygłosił i mszy przewodniczył bp. Mariusz Leszczyński

Przed mszą św. złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę.

Jak podaje Wikipedia:

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983  to stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku. Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, a faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Został on poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.

Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji

Msza św. w kościele OO. Redemptorystów w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 13 grudnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *