Dyrektor CKF Stylowy wiceprezesem Stowarzyszenia „Kina Polskie”

Andrzej Bubeła – Dyrektor Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu  został powołany do pełnienia funkcji  wiceprezesa Stowarzyszenia „Kina Polskie” na lata 2020-2022. Wybory odbyły się podczas 48. Forum Wokół Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Podstawowym celem działania stowarzyszenia są: ochrona prawna interesów właścicieli, dzierżawców i pracowników kin polskich,  reprezentowanie tych interesów wobec władz lokalnych, administracyjnych, ministerialnych i innych, tworzenie warunków do rozwoju, ochrony i podwyższania standardu bazy materialnej sfery rozpowszechniania filmów, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki uczestnictwa w rynku filmowym, współpraca z dystrybutorami filmowymi w zakresie tworzenia praw rynku filmowego, działanie na rzecz zachowania oraz ochrony wartości intelektualnych I kulturotwórczych w całej sferze rozpowszechniania, inicjowanie i promowanie rodzimej twórczości filmowej.

 materiał nadesłany

W imieniu całej redakcji GRATULUJEMY !

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *