Dzień Edukacji Narodowej w Zamościu [pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych]

Dzisiaj (18 października) w Centrum Kultury Filmowej  w Zamościu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie co roku jest okazją do wyróżnienia nauczycieli z placówek oświatowych z terenu Miasta Zamość.

Osoby docenione przez magistrat nagrodami to:

 • Justyna Renata Babiarz-Furmanek – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskich
 • Wojciech Janusz Bartosiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego
 • Jadwiga Jolanta Bartoszczyk – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Agata Brykner – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej
 • Katarzyna Bukowska – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Renata Anna Chyrchała – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
 • Renata Czajkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica
 • Piotr Czechoński – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 • Małgorzata Drozd – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
 • Joanna Marzena Figiel – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 9
 • Małgorzata Gajewska – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
 • Dorota Małgorzata Gajewska-Moś – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
 • Anna Gęborys – nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 • Bożena Główka – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 14
 • Lucjan Gnyp – dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1
 • Elżbieta Grzybek – zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
 • Zenon Hałasa – nauczyciel Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Sylwia Horoszkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 • Elżbieta Anna Karol – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Zbigniew Kordyaczny – nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 • Bożena Krupa – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
 • Alicja Kulesza – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Eliza Leszczyńska-Pieniak – nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 • Waldemar Lisowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
 • Barbara Łuczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
 • Anna Łyś – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 6
 • Magdalena Majer – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
 • Marzena Janina Mazurek – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskich
 • Maria Mołdoch – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Ewa Jadwiga Nowakowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6
 • Sylwia Olejko – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego
 • Bożena Palikot – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
 • Dariusz Ryszard Pałkowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Aneta Urszula Parol – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • Renata Stanisława – Piechnik – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
 • Anna Barbara Pieczniak – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10
 • Anna Radlińska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 4
 • Agata Słowik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego
 • Aneta Beata Słupczyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego
 • Tadeusz Szewczyk – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Izabela Małgorzata Szponar – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • Barbara Tęczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
 • Małgorzata Twardziszewska – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
 • Iwona Zgnilec – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
 • Grażyna Elżbieta Ziemiańska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5.

Tytuł “Zasłużony dla Oświaty Zamościa” otrzymała Maria Bubiłek – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego oraz I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Dodatki motywacyjne otrzymali:

 • Renata Adamska – Przedszkole Miejskie Nr 14
 • Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej
 • Beata Chmura – II  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
 • Monika Cieślak – Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Alicja Dubel – Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Barbara Grądkowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Wiesława Komadowska – Przedszkole Miejskie Nr 4
 • Joanna Kowalewska-Guz – Przedszkole Miejskie Nr 15
 • Agata Kozak – Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
 • Waldemar Leszczyński – Bursa Międzyszkolna Nr 2
 • Małgorzata Mróz – Przedszkole Miejskie Nr 1
 • Dorota  Pintal – Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Lidia Sternik – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Dorota  Szewczyk – Przedszkole Miejskie Nr 12
 • Antoni Szostek – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • Antoni  Turzyniecki – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego           
 • Zbigniew Zienkiewicz – Centrum Kształcenia Praktycznego

Listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele m. in szkół niepublicznych:

 • Sława Bilska  – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych  im. Unii Europejskiej w Zamościu
 • Anna  Czechyra – nauczyciel Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej  Smart School w Zamościu
 • Iwona   Duda – nauczyciel Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych “Krok za krokiem” w Zamościu
 • Małgorzata  Godzisz – nauczyciel Państwowego Liceum  Sztuk Plastycznych im. Barnarda Morando w Zamościu
 • Arkadiusz Jesionka – nauczyciel Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu
 • Małgorzata Kuzdra  – nauczyciel Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych”Krok za krokiem” w Zamościu
 • Katarzyna Manachiewicz – nauczycie Państwowego Liceum  Sztuk Plastycznych im. Barnarda Morando w Zamościu
 • Andrzej Mazurkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych   im. Unii Europejskiej w Zamościu
 • Agata Pacyk – nauczyciel Przedszkola “Ziarenko” w Zamościu
 • Mirosława Podhajny – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
 • Barbara Popik – nauczyciel Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży w Zamościu
 • Elżbieta Repeć – nauczyciel Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu
 • AleksandraRudyk – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szynamowskiego w Zamościu
 • Piotr Siewień – nauczyciel I Prywatne Technikum Hotelarskie
 • Agnieszka Tama – nauczyciel Przedszkola “Radosna Kraina” w Zamościu
 • Krystyna Wojtak – nauczyciel Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu
 • Seweryn Wyszyński – dyrektor Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Urząd Miasta Zamość pamiętał także o 51. nauczycielach, którzy odeszli na emerytury. Oto ich lista:

 • Alicja Andrzan – Zespól Szkół Pondpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej
 • Danuta Barto – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Danuta Bińkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
 • Maria Bubiłek – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
 • Alicja Ciupa – Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 • Tytus Czuchaj – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
 • Aldona Dejak – Przedszkole Miejskie Nr 4
 • Zofia Dudek  – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tedeusza Kościuszki
 • Jolanta Dworzańska – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tedeusza Kościuszki
 • Maria Dziuba – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
 • Joanna Godawa – III Liceum Ogólnokształcące
 • Jolanta Goryczka – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
 • Jadwiga Gradziuk – Szkoła Podstwowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
 • Małgorzata Grądkowska – Zespól Szkół Pondpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej
 • Małgorzata Grela – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Elżbieta Grygiel – Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
 • Joanna Grzesik – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
 • Elżbieta Hałasa  – Przedszkole Miejskie Nr 12
 • Maria Józefowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
 • Helena Kamińska – Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
 • Jadwiga Karchut – Przedszkole Miejskie Nr 5
 • Marzenna Kasperska – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • Urszula Klich – Przedszkole Miejskie Nr 9
 • Krystyna Kopciowska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Stanisława Kozłowska – Bursa Międzyszkolna Nr 1
 • Barbara Kowalczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
 • Teresa  Kudyk – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
 • Maria Kuraszkiewicz Chomiuk – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego
 • Alina Lenart – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica
 • Maria Grażyna Lenartowicz – Przedszkole Miejskie Nr 6
 • Grażyna Lubczyk – Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 • Bożena Łojek – Przedszkole Miejskie Nr 12
 • Alina Łyciuk – Bursa Międzyszkolna Nr 1
 • Helena Mik – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
 • Jadwiga Morawska – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica
 • Grażyna Mróz – Przedszkole Miejskie Nr 4
 •  Zofia Nowak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego
 • Urszula Pawełczak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
 • Elżbieta Pietrzak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
 • Stefania Poluch – Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego
 • Wiesława Potocka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
 • Grażyna Prejbusz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
 • Barbara Przestrzelska – Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 • Anna Psiuk -Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
 • Stanisława Sędłak – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
 • Teresa Soboń – Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
 • Krystyna Sosnowska – Przedszkole Miejskie Nr 13
 • Jadwiga Świst – Bursa Międzyszkolna Nr 2
 • Teresa  Wierzbowska – Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
 • Elżbieta Zakrzewska – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica
 • Ewa Żołyniak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z tego wydarzenia:

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *