Koniec przebudowy przy rondzie Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Zakończyła się przebudowa ul. Lubelskiej od ronda Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej do granicy miasta Zamość.

Jezdnia ma nową nawierzchnię, rondo zostało przebudowane, powstały ścieżki pieszo- rowerowe, które swoją nawierzchnią i kolorystyką nawiązują do tych na ulicy Lubelskiej (zbudowanych w ramach projektu “Przebudowa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km0+522,00. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu”).

Zbudowano również kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną, przebudowano chodnik (strona zachodnia), wymieniono kabel oświetlenia ulicznego, a teren został objęty monitoringiem.

Zadanie pn. „ Przebudowa ulicy Lubelskiej od ronda Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej do granicy miasta Zamość” zrealizowało Miasto Zamość przy współudziale środków z rezerwy subwencji ogólnej – kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 433 004,00 złotych brutto.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *