Inwestowanie w futures – czy to się opłaca?

Termin futures, choć dość popularny w świecie doświadczonych inwestorów, nie dla wszystkich jest zrozumiały. Kontrakty futures zalicza się do instrumentów giełdowych, ale największą popularność zdobyły na przełomie kilku ostatnich lat. Handel kontraktami futures znacząco różni się od tradycyjnego obrotu akcjami. Jakie są ich zalety? Jak działa handel? Sprawdź, co warto wiedzieć o futures!

Co to są kontrakty futures?

Kontrakty futures to rodzaj dwustronnej umowy kupna/sprzedaży wybranego instrumentu bazowego za określoną cenę w ściśle wyznaczonym terminie.

W tej umowie inwestor zobowiązuje się do kupna konkretnego aktywa, natomiast sprzedający do jego zbycia. Co może być aktywem? Praktycznie wszystko, w tym towary takie jak gaz, ropa, zboże, kawa, kukurydza lub instrumenty finansowe tj. indeksy i waluty.

Umowa taka bardzo szczegółowo określa zarówno jakość, jak i ilość instrumentu bazowego. Kontrakty futures są zatem instrumentami standaryzowanymi. Można nimi handlować na międzynarodowych giełdach. Co więcej posiadają z góry określone:

  • instrumenty bazowe, 
  • daty wykonania,
  • wielkość kontraktów. 

Niektóre umowy futures wymagają dodatkowo fizycznej dostawy produktu bazowego, natomiast w przypadku innych może nastąpić tradycyjne rozliczenie gotówkowe. 

Specyfikacja kontraktów futures

Handel kontraktami futures odbywa się aktualnie za pośrednictwem giełd. Są one ogólnie znane z niezwykle surowych zasad, regulacji oraz zabezpieczeń. 

Rynek giełdowy jest silnie scentralizowany. To oznacza, że wszystko odbywa się w jednym miejscu.  Handel towarami za pośrednictwem kontraktów terminowych ma określoną specyfikę. 

Kupując pojedynczy kontrakt terminowy na zboże u brokera Saxo Bank Polska, można się spodziewać, że taka umowa zawsze będzie zawierać identyczną ilość zboża, a jego cena w danej chwili będzie taka sama na całym świecie.

Wygaśnięcie kontraktów terminowych futures

Wygasanie kontraktów terminowych w przyszłości to ważna kwestia, dlatego warto się jej przyjrzeć nieco bardziej szczegółowo.

Wygaśnięcie futures oznacza termin ważności zawieranej przez inwestorów umowy. Kontrakt futures na określony surowiec, który wygasa np. w dniu 1 marca 2021 roku, oznacza, że ta konkretna data jest ostatnim dniem, w którym można handlować kontraktem. Po tym czasie wygasa, zanika i nie można już nim dalej handlować.

Kwestia ta jest szczególnie ważna dla traderów inwestujących długoterminowo, którzy utrzymując swoje pozycje długookresowo. Z uwagi na daty wygaśnięcia kontraktów nie można posiadać pozycji z kontraktami po terminie realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.