Zmiany w ustawie o prawie budowlanym

zycie_zamoscia_artykul2-300x169UM Zamość informuje, że w związku ze zmianą ustawy prawo budowlane obowiązującą od 28 czerwca br. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. z 12.08.2015 r poz. 1146) zostały opublikowane nowe wzory wniosków, które obowiązują od 19  sierpnia br.

Nowe wnioski dotyczą: pozwolenia na budowę (PB-1), pozwolenia na rozbiórkę (PB-2), oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3), zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4), informacji uzupełniających do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5).

Wnioski są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zamość w zakładce Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków UM Zamość oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość zamojskiego ratusza.

Info.: Newsletter Zamościa 01/09/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.