Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Urząd Miasta Zamość informuje, że weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045). Celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie funkcjonowania samorządów, m.in. w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień, w tym zasad dotyczących usuwania drzew i krzewów, uregulowanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Celem zmian jest m.in. wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r., w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy, które przewidywały obowiązek nałożenia kary pieniężnej za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia w „sztywno” określonej wysokości, bez względu na okoliczności np. gdy usunięto obumarłe lub zagrażające bezpieczeństwu drzewo. Nowe przepisy uelastyczniają prawo w tym zakresie. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych oraz zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy.

Nowe uregulowania mają również na celu poprawę efektywności nasadzeń zastępczych (rozumianych jako kompensacja przyrodnicza za usunięte drzewa i krzewy), określenie metod wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w koronie drzewa oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w zarządzaniu zielenią w zabudowie wielorodzinnej (obowiązek informowania przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe swoich mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku o wycinkę drzew/krzewów).

Na stronie internetowej bip.zamosc.um.gov.pl (zakładka Informacje o środowisku – Wnioski lub Struktura organizacyjna – Wydziały) oraz w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu dostępne są nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Info.: Newsletter Zamościa 01/09/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *