Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski w Zamościu

Minister Sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro gościł w środę w Zamościu. Powodem wizyty było ogłoszenie decyzji o budowie w tym mieście centrum utrzymania informatycznych systemów sądowych. Na briefingu prasowym w ratuszu Zbigniew Ziobro udzielił poparcia kandydującemu do Sejmu RP z listy PiS w okręgu nr 7 (Chełm) wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu

Zbigniew Ziobro zaznaczył, że za informatyzację i cyberbezpieczeństwo odpowiada w resorcie właśnie Romanowski.

Centrum utrzymania informatycznych systemów sądowych w Zamościu zajmie się monitorowaniem i wspieraniem funkcjonowania Systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, Krajowego Rejestru Zadłużonych, a także innych usług cyfrowych w sądach.

Centrum docelowo będzie odpowiedzialne za obsługę blisko miliona użytkowników systemów i rejestrów sądowych.

Lider Solidarnej Polski zwrócił uwagę na wagę takich inwestycji dla poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nie krył słów uznania dla swego zastępcy, oficjalnie ogłaszając, że udziela mu swego poparcia w wyborach do parlamentu.

– Ten piękny region zasługuje na uznanie i dobrą opinię – wskazał Romanowski.

Zapewnił o swojej otwartości na potrzeby mieszkańców Lubelszczyzny, zobowiązał się m.in. do otwarcia biura poselskiego w Biłgoraju. Zwracał uwagę, że chce „słuchać mieszkańców” i dobrze zabiegać o ich interesy. Ma temu służyć jego program – „siódemka Romanowskiego” – nawiązujący przez cyfrę do jego miejsca na liście (7.) i okręgu (także 7.).

Zapewnił o swojej otwartości na potrzeby mieszkańców Lubelszczyzny, zobowiązał się m.in. do otwarcia biura poselskiego w Biłgoraju. Zwracał uwagę, że chce „słuchać mieszkańców” i dobrze zabiegać o ich interesy. Ma temu służyć jego program – „siódemka Romanowskiego” – nawiązujący przez cyfrę do jego miejsca na liście (7.) i okręgu (także 7.).

Elementy programu to: 1) nowe drogi i remonty już istniejących, 2) rozwój usług transportowych, 3) budowa tożsamości kulturowej regionu, 4) przeciwdziałania przestępczości oraz jej przyczynom, 5) wparcie i obrona tradycyjnych wartości polskiej rodziny, 6) wsparcie rolnictwa, agroturystyki, 7) tworzenie nowych miejsc pracy.

Marcin Romanowski urodził się w 1976 r. Studia prawnicze na UMK w Toruniu ukończył w 2000 r., a dwa lata później – podyplomowe studia prawnicze na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie, w Greifswaldzie i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 2008 r. na UKSW w Warszawie uzyskał tytuł doktora nauk prawniczych.

Był ekspertem Sejmowej Komisji ds. afery Rywina (2003-04) i współtwórcą raportu końcowego Komisji. W latach 2005-07 pełnił funkcję doradcy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ponownie na to stanowisko powołany w 2015 r. W latach 2016-19 jako dyrektor kierował pracami podlegającego MS Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W 2016 r. został przewodniczącym Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Od 2018 r. piastował stanowisko Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości. 4 czerwca 2019 r. – na wniosek ministra Zbigniewa Ziobro – powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

( inf. i fot. Biuro Prasowe Solidarna Polska)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.