Zamość – Plac Wolności oddany do użytkowania

W dniu 22 października 2021 r. przeprowadzony został odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Remont Konserwatorski – Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,00 do km 0+308,00 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu”.

Zakres odbioru obejmował remont nawierzchni Placu Wolności, ul. Kościuszki i ul. Żeromskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Bazyliańskiej  i ul. Okopowej do przejazdu kolejowego wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i budową monitoringu.

Wykonawcą robót budowlanych była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę Mako Consulting.

Całkowita wartość zadania ogółem wyniosła  6 049 796,89 zł , w tym wydatki dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 569 549,00 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *