Rok działalności RZZO w Dębowcu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minął rok od uruchomienia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Przetworzono tam już ponad 20 tys. ton odpadów komunalnych. To największa, jak dotąd, inwestycja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu.

Zakład uroczyście otwarto 7 listopada 2014 r. Budowa zakładu była kluczową inwestycją dla Regionu Zamość wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego. Beneficjentem i operatorem RZZO w Dębowcu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu.

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Oś priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Całkowity koszt Projektu to prawie 64,4 mln zł, z czego dofinansowanie to 40,7 mln zł. Na realizację Projektu pozyskano także pożyczkę inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 7 mln zł. Pozostałe wydatki stanowiły środki własne PGK Sp. z o. o. w Zamościu.

Zakład w Dębowcu otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Przyjmuje odpady komunalne z terenu zamieszkałego przez ponad 159 tys. mieszkańców, w tym miasta Zamość oraz 13 gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn i Gminy Zamość.

Moc przerobowa Zakładu wynosi 50 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 2 600 ton odpadów selektywnie zbieranych, co w zupełności zaspokaja potrzeby Regionu Zamość.

Do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, do końca września bieżącego roku (z terenu Zamościa i 13 gmin powiatu zamojskiego) trafiło 20 805 ton odpadów komunalnych. Jak informuje kierownik Zakładu Mieczysław Bartoń, z ilości tej na kwaterze przeznaczonej do składowania odpadów, które nie podlegają dalszemu przetworzeniu i nie kwalifikują się do wykorzystania jako surowiec wtórny zdeponowano 6 000 ton.

Pozostała ilość to wysegregowane z odpadów komunalnych frakcje suche (np. plastiki, folie, puszki aluminiowe, złom żelazny, tektura, szkło itp.), które zostały sprzedane jako surowiec wtórny,  odpady pozbawione frakcji surowcowej wykorzystane jako paliwo alternatywne (RDF) skierowane do cementowni w Chełmie, gdzie zostały spalone w specjalnie przystosowanych do tego piecach oraz odpady biodegradowalne kierowane do kompostowni w celu przeprowadzenia procesu stabilizacji.

Prezes PGK Sp. z o.o. Franciszek Josik wyjaśnia, iż Zakład spełnia dwie istotne funkcje. Pierwsza to funkcja ekologiczna – polegająca na redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych oraz odzysku surowców wtórnych, druga – to funkcja społeczna, czyli m.in. kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyku segregacji odpadów, a także stworzenie nowych miejsc pracy w Zakładzie.

RZZO jest miejscem chętnie odwiedzanym przez szkoły. Realizując zadania związane z edukacją ekologiczną, PGK Sp. z o.o. organizuje sezonowo projekt edukacyjny pn. „Lekcje Ekologii”, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

W wiosennej edycji projektu w 2015 r. RZZO odwiedziło ponad 200 uczniów szkół z Zamościa i powiatu zamojskiego. W listopadzie br. realizowana jest jesienna edycja tego projektu, którego głównym celem jest promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Segreguj odpady – to się opłaca Tobie i przyszłym pokoleniom!
Jeśli tylko masz chęć i możliwość segregowania odpadów – nie wahaj się, zrób to! Zysk jest nie tylko finansowy, ale przede wszystkim  korzystny dla środowiska.

Fot.: PGK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.