Lubelskie- przybywa cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

Liczba cudzoziemców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w ZUS, przekroczyła w
czerwcu milion i dalej rośnie. W województwie lubelskim także przybyło legalnie pracujących
obcokrajowców.

W regionie składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS opłacało na koniec czerwca już ponad 29,5
tys. cudzoziemców. W ciągu pół roku ich liczba wzrosła o ponad 11 procent (o 2,9 tys. osób).
Nadal największą grupę stanowią wśród nich obywatele Ukrainy. W województwie lubelskim to już
około 18,4 tys. osób, czyli o 1,8 tys. więcej niż na koniec ubiegłego roku. – Wraz z wybuchem wojny
w Ukrainie nie zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju.
Potwierdzają to także obecne i historyczne dane. W ostatnich miesiącach stale obserwowaliśmy
wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, także Ukraińców – wskazuje prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.

Na drugim miejscu pod względem liczebności w rejestrach ZUS są Białorusini. W województwie
lubelskim to 7,9 tys. osób. Ubezpieczonych z pozostałych narodowości jest znacznie mniej.
Większość ubezpieczonych w Lubelskiem cudzoziemców, bo aż 61 procent, to osoby zatrudnione na
umowy o pracę. Pozostali korzystają przede wszystkim z umów cywilnoprawnych lub są
przedsiębiorcami. Wśród obcokrajowców zgłoszonych do ZUS w regionie jest niecały tysiąc osób,
które prowadzą własne działalności gospodarcze.
Do pracy w Polsce przyjeżdżają przede wszystkim osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25 do 49
lat. Przy czym najwięcej pracowników z zagranicznym paszportem ma od 30 do 39 lat. Wśród
ubezpieczonych cudzoziemców dominują mężczyźni.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.