Zakończono odbiór prac w szkołach i przedszkolach

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W ostatnim czasie Miasto Zamość odebrało bez uwag prace budowlane w takich placówkach jak Przedszkole Miejskie Nr 4, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 6, III LO czy Przedszkole Miejskie Nr 10.

W Przedszkolu Miejskim Nr 4 wykonano instalacje oddymiającą. W Zespole Szkół Nr 1 odebrano bez uwag prace budowlane polegające na modernizacji piwnic w Gimnazjum Nr 7. W Zespole Szkół Nr 6 wykonano remont wejścia, a w III LO wykonano gruntowny remont dachu na hali sportowej. W Przedszkolu Miejskim Nr 10 wykonano remont kapitalny dachu wraz z dociepleniem.

Szczegóły przeprowadzonych prac:
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Peowiaków 18A  – odebrano bez uwag prace budowlane polegające na wykonaniu  instalacji oddymiającej klatkę schodową.
Zakres robót:
a) roboty branży budowlanej
– zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych poprzez wydzielenie  klatek schodowych i montaż okien oddymiających.
– wymiana istniejących drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na drzwi spełniające wymogi  ewakuacji z pomieszczeń
b) roboty branży elektrycznej:
– wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania klatki schodowej
– wykonanie instalacji elektrycznej zasilania centrali systemowej wraz z rozbudową  tablic   rozdzielczych.
– wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego,
Prace prowadzono w okresie od 01.07.2015 – 21.08.2015.
Koszt wykonania: 205 037,36 zł , brutto
Wykonawca: „ATOS” Sp. z o.o. Gromada 165,  23-400 Biłgoraj

ZS Nr 1 z OI ul. Peowiaków 30 A – odebrano bez uwag prace budowlane polegające na modernizacji naświetli piwnicznych w Gimnazjum Nr 7.
Zakres robót:
– remont studzienek piwnicznych doświetlających przyległych do elewacji wschodniej
i zachodniej budynku, wraz z wymianą okien piwnicznych;
– wymiana okien piwnicznych w elewacji północnej;
– likwidacja studzienek piwnicznych “wsypów” oraz pochylni i podestu betonowego przy   pom. gospodarczych;
– w miejscu likwidacji studzienek i podestu ułożenie kostki brukowej betonowej wraz ze schodami ograniczonymi palisadą betonową.
Prace prowadzono w okresie od 01.07.2015 – 21.08.2015.
Koszt wykonania: 71 925,62 zł , brutto
Wykonawca: Zakład Remontowo – Konserwacyjny Sp. z o.o., ul. J. Zamoyskiego 51,
22-400 Zamość

„Zespół Szkół Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9 – odebrano bez uwag prace budowlane polegające na remoncie wejścia”
Zakres robót:
– Remont schodów zewnętrznych (wymiana okładzin z płytek, uzupełnienie tynków oraz  malowanie balustrad i zadaszeń);
– likwidacja studzienek piwnicznych (roboty murowe, demontaż stolarki okiennej);
– remont cokołu budynku (uzupełnienie ubytków i wykonanie wyprawy tynkarskiej);
– przełożenie nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej z korekcją pionową studzienek
Prace prowadzono w okresie od 01.07.2015 – 21.08.2015.
Koszt wykonania: 73 194,75 zł , brutto
Wykonawca: Zakład Remontowo – Konserwacyjny Sp. z o.o., ul. J. Zamoyskiego 51,
Zamość

„III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu – remont dachu na hali sportowej” – odebrano bez uwag prace budowlane
Zakres robót:
– zwiększenie przyczepności podłoża poprzez gruntowanie emulsją asfaltową powierzchni   dachu
– wyrównanie części powierzchni dachu papą podkładową
– pokrycie papą nawierzchniowa gr. min.5,2 mm  całej powierzchni dachu
– remont obróbek blacharskich i rynien z blachy
– remont istniejącej instalacji odgromowej
Prace prowadzono w okresie od 09.07.2015 – 21.08.2015.
Koszt wykonania: 41 298,02 zł , brutto
Wykonawca: Zakład Remontowo – Konserwacyjny Sp. z o.o., ul. J. Zamoyskiego 51,
Zamość

,„Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Lwowska – remont kapitalny dachu z dociepleniem” – odebrano bez uwag prace budowlane
Zakres robót:
– demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej
– demontaż istniejących warstw papy na całej    powierzchni dachu
– montaż poprzez przyklejenie lub kołkowanie płyt  styropapy gr. 12 cm
– zamontowanie nowych obróbek blacharskich
– wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej    nawierzchniowej gr. min.5,2 mm
– wymiana  naświetli dachowych szt. 2
– remont kominów
Prace prowadzono w okresie od 08.07.2015 r.  do 28.08.2015 r.
Koszt wykonania: 115 179,06 zł , brutto
Wykonawca: Usługi Budowlane „EFEKT” Paweł Grabarczuk, Borowina Sitaniecka 3 „o”,  22-400 Zamość

Info.: Newsletter Zamościa 02/09/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *