XVI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

seniorzyJesteś seniorem, lubisz, śpiewać albo recytować? –  zgłoś się na eliminacje do Jesiennego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Seniorów i zostań gwiazdą!

Zapraszamy wszystkich z Zamościa, Biłgoraja, Janowa Lubelskiego i okolic.


REGULAMIN

XVI Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2015

I
Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie
Współorganizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Dęblinie
Chełmski Dom Kultury w Chełmie
Dom Kultury LSM w Lublinie
Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie
Zamojski Dom Kultury w Zamościu

II
Termin i miejsce eliminacji międzypowiatowych:
Zamość (Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13) – 10 października
/eliminacje dla powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Zamość/.
Termin nadsyłania zgłoszeń na eliminacje: do 30 września.
Termin Finału planowany jest na 14 listopada

III
Założenia i cele Przeglądu:
– prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji;
– inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;
– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej;
– integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.
Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do  wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

IV
Kategorie występów:
1.zespół wokalny  wokalno-instrumentalny do 10 osób, duet
2.zespół wokalny i wokalno-instrumentalny powyżej 10 osób
3.krótka forma teatralna, krótka forma kabaretowa
4.solista – wokalista (wskazane towarzyszenie akompaniamentu)
5.recytator, autorska prezentacja własnych tekstów.
Uwagi: Każdy zespół może dodatkowo przedstawić w konkursie nie więcej niż jednego solistę lub jeden duet spośród swoich członków.
W kategorii „prezentacja własnego tekstu” występujący przedstawia wyłącznie tekst własnego autorstwa (możliwe czytanie lub recytacja). Wystąpienie w tej kategorii jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem prezentowanych tekstów.

V
Repertuar:
Repertuar występów jest dowolny (nie może być powtórzony z ubiegłorocznego Przeglądu).
Czas trwania występów:
Wykonawcy (zespoły, soliści, recytatorzy, prezentujący własne teksty) mogą zaprezentować po dwa utwory, których łączny czas nie może przekraczać 10 minut.
Krótkie formy teatralne i kabaretowe (może to być wybrany fragment dłuższej formy) mogą trwać do 15 minut.
Przekroczenie czasu występu powoduje dyskwalifikację uczestników.

VI
Występy będzie oceniało powołane przez organizatorów Jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– stopień zgodności interpretacji ze stylistyką utworu
– stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu)
– dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych
– kulturę muzyczną i kulturę słowa
– kulturę sceniczną i reżyserię
– ogólny wyraz artystyczny.

VII
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania nagród pozaregulaminowych.

VIII
Karty zgłoszenia należy przesłać na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
z dopiskiem XVI JPTAS

albo Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22 – 400 Zamość
z dopiskiem XVI JPTAS

lub mailem:  a.chojnacka@onet.pl, kasia.figura.poczta@wp.pl

Kontakt w WOK: Aleksandra Chojnacka –  instruktor WOK ds. ruchu artystycznego seniorów
tel. (81) 532 42 08  w. 33.
Kontakt w Zamojskim Domu Kultury – instruktor Katarzyna Figura
tel.(84) 6392021 lub 604116932
seniorzy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.