W intencji Ojczyzny w Katedrze Zamojskiej

Dziś (3 maja) tradycyjnie już w związku odchodami święta państwowego w zamojskiej Katedrze w intencji Ojczyzny i pokoju modlili się wierni.

3 maja to nie tylko uroczystości rocznicowe związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. To także przypadająca w Kościele katolickim uroczystość głównej patronki naszego kraju Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Tytuł Maryi Królowej Polski pojawił się w historiografii już w drugiej połowy XVI wieku  kiedy poeta Grzegorz z Sambora nazywał Maryję “Królową Polski i Polaków”.

Jednak dopiero król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, nazywając Maryję “szczególną Patronką Królestwa Polskiego”.

Król przyrzekł wówczas szerzyć cześć Matki Bożej, wystarać się w Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej oraz zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną.

Jak podaje portal dzieje.pl Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski dopiero w 1918 r., wtedy też biskupi zaproponowali papieżowi 3 maja, aby podkreślić łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją polską. Po II wojnie światowej, w 1945 r., Episkopat Polski pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. W uroczystościach na jasnogórskich wałach wziął udział blisko milion Polaków.

Do istoty znaczenia Maryi jako patronki Polski nawiązał podczas kazania ks. Robert Strus proboszcz parafii katedralnej

(…)Z dziecięcą ufnością spoglądamy dziś na oblicze Maryi, która jest naszą królową (…) i my chcemy dziś u stóp naszej królowej złożyć wszystkie radości nasze małe i duże zwycięstwa, ale też nasze smutki i nasze cierpienia. Chcemy dzisiaj szczególnie dziękować za doskonale zdany egzamin z człowieczeństwa i chrześcijaństwa chociażby w obszarze pomocy Ukrainie i jej mieszkańcom, dla wojennych uchodźców – mówił.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *