Nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na 2024 rok

Od 4 maja do 2 czerwca 2023 r. będą przyjmowane propozycje projektów osiedlowych oraz projektu ogólnomiejskiego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na 2024 r.

Dla każdego z szesnastu osiedli przeznaczono po 120 000 zł – razem 1 920 000 zł. Na realizację projektu ogólnomiejskiego zaplanowano 1 300 000 zł. W sumie do rozdysponowania jest 3 220 000  zł.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, propozycję projektu osiedlowego może zgłosić min. 10 mieszkańców, propozycję projektu ogólnomiejskiego – min. 50 mieszkańców.

Kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszenia Projektu Osiedlowego/Ogólnomiejskiego należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt- Budżet Obywatelski 2024” w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek Wielki 13 w godzinach pracy Urzędu Miasta Zamość lub w formie elektronicznej (skan/zdjęcie) na adres e-mail budzetobywatelski@zamosc.pl.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, formularz zgłoszenia projektu oraz formularz karty poparcia dla projektu dostępne są na stronie internetowej m. Zamość- www.zamosc.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej UM Zamość w zakładce- Budżet Obywatelski.

Zachęcamy mieszkańców miasta do zgłaszania pomysłów na zmianę swojego osiedla i miasta./UM

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *