Ulica Braterstwa Broni będzie miała nową nawierzchnię

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ”Przebudowa ulicy Braterstwa Broni polegająca na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego”, Miasto Zamość w dniu  04.10.2022r. podpisało umowę z ZAKŁADEM BUDOWLANO – TRANSPORTOWYM   „DROGMOST” spółka z o.o. z siedzibą w Mokre 24D, 22-400 Zamość, W zakresie umowy jest wykonanie robót  budowlanych polegających  na przebudowie ulicy poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni oraz wykonanie wzmocnienia wraz z lokalnymi poszerzeniami.   Nawierzchnia będzie wykonana z masy bitumicznej wraz ze zjazdami i kanałem technologicznym. Powstaną również 33 studnie kanalizacyjne.  Wartość umowna robót wynosi 6 649 980,09zł brutto, termin wykonania został określony do 20 listopada 2023r.

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 702 500,00zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *