Sierp i młot do usunięcia przy ul. Śląskiej

Instytut Pamięci Narodowej wypowiedział się w sprawie symboli znajdujących się na pomniku jeńców radzieckich przy ul. Śląskiej w Zamościu. Zdaniem Instytutu, symbole stanowiące integralny element pomnika tj. sierp i młot – należy usunąć, a przy obiekcie umieścić napis w brzmieniu: ”Na terenie osiedla Karolówka pod Zamościem od lipca do grudnia 1941roku funkcjonował niemiecki obóz jeniecki Stalag 325. Więziono w nim w nieludzkich warunkach ok.18 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Blisko 16 tysięcy z nich zmarło z głodu i chorób lub zostało wymordowanych przez niemiecką załogę po próbie buntu w listopadzie 1941roku. Ofiary niemieckiej zbrodni spoczywają na cmentarzu wojennym przy ul. Szwedzkiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *