42 projekty w Budżecie Obywatelskim Zamościa

Wśród propozycji na 2019 rok znalazły się projekty dotyczące m.in.: remontu parkingu w rejonie budynków ul. Peowiaków 78, 80, 80B, działka nr 23/6″ (os. Planty), wykonania placu zabaw między budynkami przy ul. Płk. Lisa- Kuli 4 i ul. Generała Maczka 15 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (os. Orzeszkowej- Reymonta), budowy nowego obiektu- Street Workout (os. Kilińskiego), utworzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Infułackiej i Jana Zamoyskiego (os. Zamoyskiego), przebudowy ul. Niepodległości (os. Słoneczny Stok), montażu kamer monitoringu wizyjnego w podwórzach Starego Miasta (os. Stare Miasto) czy remontu ul. Poprzecznej (os. Nowe Miasto).

W sumie złożono:

 1. Planty- 3 projekty
 2. Orzeszkowej- Reymonta- 2 projekty
 3. Kilińskiego- 4 projekty
 4. Zamoyskiego- 3 projekty
 5. Słoneczny Stok- 3 projekty
 6. Partyzantów- 1 projekt
 7. Stare Miasto- 1 projekt
 8. Janowice- 3 projekty
 9. Św. Piątka- 3 projekty
 10. Majdan- 1 projekt
 11. Zamczysko- 1 projekt
 12. Karolówka- 2 projekty
 13. Powiatowa- 7 projektów
 14. Promyk- 3 projekty
 15. Rataja- 2 projekty
 16. Nowe Miasto- 3 projekty

Zgodnie z harmonogramem konsultacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na rok 2019, zespół ds. opiniowania projektów sprawdzi m.in.: czy koszt zadania nie przekracza „limitu” finansowego przedsięwzięcia, czy zgłoszony projekt znajduje się w katalogu zadań własnych gminy. Po zakończeniu oceny, powstaną dwie listy- projektów zaopiniowanych negatywnie i pozytywnie. Później odbędą się głosowania: internetowe  oraz na zebraniach osiedlowych.

(inf. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *