Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej już w 2020 roku

W poniedziałek (30 lipca) zamojskim Klubie Batalionowym podpisano porozumienie na mocy którego Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość upoważniony został przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” do podejmowania działań związanych z promocją projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, wystąpień publicznych w sprawie budowy pomnika, a także do procedowania i wnioskowania o środki na jego budowę.

Porozumienie podpisali prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – poseł Sławomir Zawiślak, prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek oraz sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, mieszkaniec gminy Komarów – Witold Marucha.

Przedstawiony projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej nawiązuje do pierwotnej wersji projektu z 1936 roku. Nowy monument, o wysokości 18 metrów, u swojej podstawy zawiera mauzoleum z platformą widokową, nad którą górują skrzydła husarskie oraz sylwetki szarżujących kawalerzystów. Na ścianach postumentu widnieją znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii konnej. Pomnik zostanie wzniesiony w pasmie wzgórza 255 w Wolicy Śniatyckiej, o które toczyły się boje dnia 31 sierpnia 1920 roku. Budowa pomnika jest spełnieniem testamentu kawalerzystów II RP, a planowane odsłonięcie przypadnie w 100. rocznicę Bitwy pod Komarowem w 2020 roku.

Jak podkreślił na spotkaniu Tomasz Dudek – prezes Stowarzyszenia,  członkowie ŚZŻAK O/Zamość, a szczególnie poseł Sławomir Zawiślak i Witold Marucha, są ogromnym wsparciem i służą pomocą zarówno w zakresie promocji, jak i pozyskiwania środków na budowę pomnika.

Dzięki podjętej kilka lat temu współpracy Stowarzyszenie mogło m. in. nawiązać kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Obrony Narodowej, co w przyszłości zaskutkuje planami dofinansowania tej inwestycji, która będzie nie tylko formą upamiętnienia bitwy, ale także – co jest dla obu organizacji pozarządowych równie ważne – pozwoli na turystyczny rozwój regionu.

Na spotkaniu przekazano także szczegóły dotyczące etapów budowy pomnika na co już od kilku lat prowadzona jest publiczna zbiórka także za pośrednictwem wpłat na specjalne subkonto bankowe a potwierdzeniem wpłaty są cegiełki i certyfikaty. W planach jest także licytacja banneru przedstawiającego projekt pomnika, z podpisami gwiazd biorących udział w meczu Gortat Team vs. Wojsko Polskie. Ponadto zgodnie z założeniem, elementy pomnika przedstawiające znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii, w części sfinansowane zostaną przez środowisko kawaleryjskie.

W proces budowy pomnika zaangażowane jest także środowisko wojskowe. Swoją pomoc zaoferowały m.in.: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego czy 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany. Jak podkreślał Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Dudek, niniejszy pomnik będzie łączył nie tylko środowisko kawaleryjskie, ale i wojskowe, ponieważ przede wszystkim będzie to pomnik polskiego żołnierza.

Przypomnijmy że tegoroczne obchody rocznicy Bitwy pod Komarowem zaplanowano w dniach 22-26 sierpnia.

na podstawie inf. ŚZŻAK Okręg Zamość

Fot. i grafiki: ŚZŻAK Okręg Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *