Rynek Zielony: Przywrócenie funkcji targowej w obrębie bloku VIII na terenie Starego Miasta

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Rynek Zielony znajduje się na terenie VIII bloku zabudowy, w granicach ul. W. Łukasińskiego, ul. Bazyliańskiej i ul. L. Zamenhofa. We wschodniej części bloku znajduje się zespół z murowaną 2-kondygnacyjną zabudową o XIX-XX-wiecznym rodowodzie (z nierozpoznanymi  reliktami wcześniejszej zabudowy). W części zachodniej znajdowało się targowisko z prowizoryczną zabudową.

Do 18 grudnia 2013 r. sytuacja własnościowa targowiska była skomplikowana. Część działek znajdowała się w użytkowaniu wieczystym Powszechnej Spółdzielni Spożywców ‘SPOŁEM’. Od kiedy jedynym właścicielem terenu zostało Miasto Zamość można podejmować dalsze decyzje odnośnie przeznaczenia tego terenu.

Działania związane z przywróceniem funkcji targowiska na terenie bloku VIII nie były poruszane w priorytetach Programu Opieki nad Zabytkami, jednakże podczas konsultacji społecznych oraz w formularzach konsultacyjnych wielokrotnie pojawiały się postulaty mieszkańców Zamościa o przywrócenie takiej funkcji w obrębie Starego Miasta.

Według Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków przywrócenie funkcji targowej w przestrzeni Rynku Zielonego, po jego rewitalizacji, jest jak najbardziej zasadne. Dzięki temu Stare Miasto nie będzie sprawiało wrażenia skansenu. Utworzenie takiej przestrzeni umożliwi, oprócz zapewnienia podstawowych świeżych produktów spożywczych, zwiększenie natężenia ruchu pieszego w tej części Starego Miasta. Prawdopodobnie wpłynie to korzystnie na ruch handlowy w obrębie Nadszańca Bastionu VII i boksów handlowych w Kurtynie VI-VII.

Info.: Newsletter Zamościa 2/2/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *