Kurtyna I-VII – zmiana kategorii drogi ulicy W. Łukasińskiego i likwidacja rond: ul. Partyzantów / ul. Łukasińskiego / ul. Okopowa. ul. Piłsudskiego / ul. Akademicka / ul. Łukasińskiego

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miasto Zamość, uzyskując wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury, zobowiązało się do chronienia jego podstawowych wartości, tj. autentyczności i integralności renesansowego układu urbanistycznego. W cyklicznych raportach składanych do Centrum UNESCO, w których opisywany jest stan Miejsca wykazano, że ul. W. Łukasińskiego ma charakter tranzytowy i narusza spójność zespołu, a wyżej wymienione ronda są elementami dysharmonijnymi. Dlatego przewidziano ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy oraz likwidację rond.

Takie wytyczne zostały ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość, który wprowadził korektę przebiegu ulicy W. Łukasińskiego, sugerując obniżenie kategorii ulicy i likwidację wzmiankowanych rond, przecinających układ przestrzenny miasta.

Niezadowolenie społeczne spowodowane propozycją ograniczenia ruchu tranzytowego na ul. W. Łukasińskiego związane jest z niezrozumieniem zagadnienia oraz nieperspektywicznym punktem widzenia. Przedsiębiorcy związani z „Nadszańcem” oraz budynkami handlowymi w Kurtynie VI-VII uważają, że ograniczenie ruchu samochodowego spowoduje zmniejszenie zainteresowania ich punktami handlowymi. Tymczasem, ograniczenie ruchu tranzytowego (czyli przelotowego – samochody nie zatrzymują się w obrębie Starego Miasta) może ułatwić dostęp potencjalnych klientów do w/w obiektów handlowych. Powyższe wnioski wynikają nie tylko z naszej obserwacji, ale również było to sygnalizowane przez mieszkańców Starego Miasta, dla których ruch samochodowy na ul. Łukasińskiego jest zbyt duży. Ruch samochodowy na ul. W. Łukasińskiego nie będzie likwidowany tylko ograniczany.

Ograniczenie ruchu samochodowego nie może odbyć się bez wprowadzenia nowych korytarzy komunikacyjnych. W celu zachowania przepustowości komunikacyjnej miasta należy zrealizować południowy objazd Starego Miasta, czyli przedłużenie ulicy Szczebrzeskiej w kierunku ul. Altanowa – ul. Lipska. Połączenie Szczebrzeszyn – Krasnobród, omijające Stare Miasto, umożliwi ograniczenie transportu tranzytowego przez ul. W. Łukasińskiego. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość zakłada takie rozwiązanie.

Info.: Newsletter Zamościa 2/2/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *