Relacje przedsiębiorców i konsumentów na konferencji

Jak uniknąć sporów z klientem? Jak powinny wyglądać relacje między przedsiębiorą a konsumentem? Czym jest skimming i jak się przed nim bronić? To jedne z wielu pytań na jakie przedsiębiorcy z Zamościa już 13 czerwca uzyskają odpowiedź.

Warunkiem tego jest udział w konferencji, którą organizuje zamojska Delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej. Jej tytuł to „Przedsiębiorca i konsument – wspólne cele”.

Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się także kwestia pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w związku ze sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług, a co za tym idzie polubowne załatwienie sporu bez potrzeby dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

„PRZEDSIĘBIORCA i KONSUMENT – WSPÓLNE CELE”
Termin: 13 czerwca 2018 rok, godz. 10.00
Miejsce: Sala Konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3
Temat konferencji: „Wzajemne relacje przedsiębiorców i konsumentów w handlu i usługach”
Program:
9.30 – Rejestracja uczestników.
10.00 – Otwarcie konferencji – powitanie gości i uczestników – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie – Kazimierz Mareczka, Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu Anna Subocz-Chachuła – krótka informacja o pracy Inspekcji Handlowej i rzeczników konsumentów, zaproszeni goście.
Panele tematyczne:
10.30 – 11.40 – „Prawa i obowiązki przedsiębiorców i konsumentów”- rzecznicy praw konsumentó
a/ sprzedaż w lokalu – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu – Katarzyna Mazur
b/ sprzedaż poza lokalem – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Lubelski – Edyta Pawłowska-Krawczyk
c/ sprzedaż na odległość – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu – Marzena Mazurek
d/ rękojmia za wady – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hrubieszowie – Barbara Matyka
e/ gwarancja jakości – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Biłgoraju – Zenon Małysz

11.40 – 11.55 – PRZERWA /poczęstunek/
Panele tematyczne:
12.00 – 12.40 – „Inspekcja Handlowa wśród przedsiębiorców i konsumentów”
a/ bezpieczeństwo art. żywnościowych i przemysłowych, zgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami oraz przedsiębiorca w świetle „Konstytucji Biznesu” – specjalista Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu – Maria Radlińska
b/ pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ADR (Alternative Dispute Resolution) – starszy specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie – Sławomir Nieściur
12.40 – 13.00 – Zagrożenia związane z przestępstwami gospodarczymi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – podkomisarz Marcin Muzyka, detektyw sierżant sztabowy Jacek Maszewski
Wolne wnioski – dyskusja29
Zakończenie spotkania

Celami konferencji są podnoszenie poziomu ochrony konsumenta i przedsiębiorcy, budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy stronami obrotu handlowego oraz dobre obyczaje przedsiębiorcy.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *