Dzień Darczyńcy w Archiwum Państwowym w Zamościu

Dzień Darczyńcy (6 grudnia) jest nowym świętem w kalendarzu Archiwum. W tym dniu Archiwum Państwowe w Zamościu  chce wyrazić  wdzięczność za wzbogacanie zasobu archiwalnego o pamiątki rodzinne, spuścizny, fotografie, dokumenty i wręczyło podziękowania za przekazanie prywatnych zasobów archiwalnych. Osoby, które te rzeczy przekazały to; Janina Gąsiorowska Jan Hawrylak,  Jan Panasiewicz, Marcin Czubara, Elżbieta Jawor, Stanisław Orłowski, Stanisław Rudy, Mirosław Chmiel, Sławomir Bartnik.

(…) dzięki Państwa inicjatywie, dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa dobremu sercu, Państwowa Sieć Archiwalna może te materiały gromadzić, przechowywać oraz jeżeli istnieje takie państwa życzenie udostępniać kolejnym pokoleniom. W ten sposób także ratując materiały przed zniszczeniem.
Z naszej strony, Państwowej Sieci Archiwalnej chcemy w dniu dzisiejszym Państwu za to podziękować. Za te piękne kolekcje, za te piękne relacje rodzinne, za te piękne dokumenty, dotyczące działalności zawodowej, samych Państwa jak i Waszych rodzin. Za to, że pielęgnujecie pamięć o swoich rodzinach, swoich przodkach i w ten sposób wzbogacacie Państwo naszą lokalną historię. Dziękuję z ramienia Archiwum Państwowego w Zamościu jak i Państwowej Sieci Archiwalnej za przekazane materiały, które powiększają nasz zasób archiwalny i stanowią bardzo cenne i wartościowe źródła do poznawania naszej lokalnej historii. powiedział – Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu dr Jakub Żygawski

Pani Janina Gąsiorowska – przekazała
Materiały dotyczące zakładów pracy: Zakłady Mięsne w Zamościu, PSS Społem, Zakład Energetyczny, Spółdzielnia W. Łukasińskiego, Wojewódzka Rada Narodowa, zdjęcia rodzinne, mapy
Jan Kowalczyk
Kolekcja rodzinna dotycząca rodziny Kowalczyków, także prof. Jerzego Kowalczyka niezwykle zasłużonego dla miasta Zamościa historyka sztuki (fotografie, listy, pocztówki, zaproszenia, różnorodne materiały archiwalne)
Jan Hawrylak
Prawie od 5 lat sukcesywnie przynosi materiały rodzinne dotyczące rodziny Brandtów, Stefanków zdjęcia, wspomnienia, sagę rodziny (część materiałów pojawiła się na wystawie „Portrety rodzin II RP”, rodziny Pana Hawrylaka, dotyczące działalności zawodowej Pana Jana (dokumenty osobiste, zaproszenia, dyplomy, muzealia, dokumentację archiwalną o różnorodnym przekroju z lat 70-80.tych, prasę). To prawie 2000 jednostek archiwalnych, nie wliczając fotografii.
Stanisław Orłowski
Piękna kolekcja 40 tys. pozycji fotograficznych zaczynająca się od 1969r., przede wszystkim dotycząca Zamościa, okolic, ale nie tylko to także wyjazdy zagraniczne np. Francja.
Stanisław Rudy
Dokumenty, pocztówki, wizytówki, obrazki religijne tzw. „święte”, exlibrisy, karty pocztowe i wiele pojedynczych materiałów archiwalnych
Janusz Panasiewicz
Muzealia, znaczki pocztowe (20 klaserów), materiały dot. Hrubieszowa, PKP, zbiory rodzinne, materiały dotyczące działalności zawodowej, naukowej Pana Janusza, książki, artykuły, prasa
Sławomir Bartnik
Materiały dotyczące historii Polski i Zamościa
Mirosław Chmiel
Zbiory kilkudziesięciu tysięcy fotografii zapisanych na kliszach (wydarzenia w Zamościu, Miasto Zamość zabytki, kultura, wiele różnych wydarzeń)
Marcin Czubara
Dokumentacja rodzinna po tacie, panu Krzysztofie Czubarze (fotografie, artykuły, wywiady, książki, muzealia, kasety płyty, wycinki, zdjęcia, muzealia i wiele innych materiałów archiwalnych). Jest to ogromny zespół zawierający materiały z pracy zawodowej dra Czubary.
Elżbieta Jawor
Kolekcja fotografii o tematyce regionalnej, dokumenty, publikacje po mężu Marku Jaworze i książki.

W dniu dzisiejszym na spotkaniu zostały wręczone również nagrody za konkurs na Logo Archiwariusza Zamojskiego.

Z wielką przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe „Archiwariusz Zamojski”, które Archiwum Państwowe w Zamościu, wydaje od 2002r. zostało wysoko ocenione przez międzynarodową bazę indeksacyjną czasopism naukowych Index Copernicus Journals Master List. Zachęcamy do przesyłania tekstów do numeru jubileuszowego na: archiwariusz@zamosc.ap.gov.pl

Dziękujemy serdecznie naszym Autorom i Recenzentom za wspólne 20 lat. Dziękujemy również za podnoszenie poziomu naukowego czasopisma.

Teksty archiwalne z „Archiwariusza Zamojskiego” dostępne są online na:
http://archiwariusz.zamosc.ap.gov.pl/
https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/ind…/az/issue/archive
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *